Uudenmaan rastipäivät 2015 ovat takana

Historian 43. Uudenmaan Rastipäivät on kisailtu. On kokonaisarvioinnin paikka siitä, mitä aiottiin tehdä, miten tehtävät toteutuivat ja millaista palautetta saimme sekä mitä opittiin seuraavia kilpailuja, ensi vuoden elokuun Nuorten Jukolaa ja kevään 2017 Uudenmaan Rastipäiviä varten. Tunnustan heti alkuun, että käytän näiden rivien pohjana viime vuoden Uudenmaan Elorastien perään laatimaani tiedotetta, vanhan kertausta siis.

Tavoittelimme jälleen hyvää, ”hyvä+”, asiakkaiden odotuksia vastaavaa suunnistuskilpailua. Se edellytti vaativia ja kilpailun tasoa vastaavia ratoja ja laadukasta karttaa. Kahden päivän kilpailu edellytti myös siistiä, tiivistä ja toimivaa sekä peruspalvelut sisältävää kilpailukeskusta, sopivan tiivistä aikataulua, meidän järjestäjien palvelevaa asennetta ja asiakaslähtöistä yleisilmettä sekä kilpailun tasoa vastaavia palkintoja. Toiveena oli lisäksi se, että säiden haltijat olisivat meille suosiollisia. Näillä edellytyksillä tavoittelimme 600-­800 eri­ikäistä osanottajaa molempina päivinä. Sitouduimme noudattamaan luontoarvoja.

Yön yli nukuttuani näyttää siltä, että edellä mainitut keskeiset tavoitteet myös toteutuivat. Valmistelut tehtiin vain kahden kokoontumisen jälkeen varsin tiiviillä aikataululla, mutta riittävän ajoissa ennen kilpailua. Suunnistuksen eri osa­alueita mittaavat radat odottivat yhteensä 624 määräaikaan ilmoittautunutta kilpailijaa sekä myös kuntosuunnistukseen osallistuvia, joita toisena päivinä ilmaantui lähes 100. Tornimäen runsaat korkeuserot aiheuttivat erityisen haasteen lasten ratojen, runsaat käyttökiellot kaikkien muiden ratojen suunnitteluun. Ratasuunnittelun palaute hyvin kiittävää.

Koejuoksijat varmistivat molempien päivien aamuina sen, että rastit olivat paikoillaan ja kilpailutekniikka toimi. Leimasimia jouduttiin vaihtamaan. Kilpailijat lähettiin taipaleelle vain alle kahden tunnin aikana ja tulokset saatiin nopeasti ja oikeina sekä tulostaululle että nettiin. Ratamestareiden ja kilpailutekniikan yhteistoiminta ja osaaminen osoittivat jälleen korkeaa laatutasoa. Varmentava ajanotto takasi tulosten saannin mahdollisen sähkökatkon aikana.

Pienehkö talkoojoukko rakensi kilpailukeskuksen Vapun päivän iltapäivällä. Rakentamiseen käytettiin seuran omaa materiaalia, joka kuljetettiin Elg-­yhtiön käyttöömme luovuttamalla autolla varastoilta kisapaikalle. Tornikeskuksen isäntä Matti Särkelä antoi paikan rakennukset ja kahvion käyttöömme. Kahdeksan paikan WC­-kontti vuokrattiin Lopen Jätehuollosta. Keskuksesta saatiin tiivis ja toimiva. Sateen varalta rakennuksiin sijoitetut toimipisteet tulospalvelussa ja ensiavussa olivat arvossaan. Sähkö ja vesi riittivät. Muksula telttoineen ja alustoineen tarjosi turvallisen leikkipaikan lapsille. Iltarastivaunu palveli mainiona info­-pisteenä. Kolmen urheilukaupan sijainti oli otollinen asiakkaiden toripäivänä.

Ensiavun asiakkaita oli vähän. Etsintäpartiota ei tarvittu. Vanhimmat veteraanit lähetettiin taipaleelle alkupäässä. Potentiaaliset avuntarvitsijat olivat nuorempien kilpailijoiden tuen piirissä järjestäjän ensiavun lisäksi.

Suunnistaja-­asiakkaamme sekä omat toimitsijamme opastettiin turvallisesti koville ja kuiville parkkipaikoille, joita oli riittävästi. Liejuuntumisesta johtuvaa hinausavun varaamista ei tarvittu. Ilkivaltaa ei esiintynyt. Kilpailukeskus ja sen rakenteet jätettiin rauhaan.

Jaoimme 44 eri sarjaan suhteellisen vähän eli noin 90 palkintoa, joiden lahjoittajia haluamme erityisesti kiittää.

Olimme kutsuneet kaikki alueen maanomistajat ja oikeuksien haltijat sunnuntaina vieraaksemme. Pettymykseksemme kukaan ei voinut noudattaa kutsua. Suunnistajien ja maanomistajien välttämätön vuorovaikutus jäi puolitiehen. Kiitämme kuitenkin kaikkia noin runsasta kymmentä maanomistajaa ja oikeuksien haltijaa siitä, että saatoimme jälleen harrastaa upeaa lajiamme. Muistamme heitä myös kilpailukartalla. Poikkeuksellisen punavoittoinen väri erityisesti sunnuntain kartalla ei suoraan kuvannut järjestäjäseuran ja sidosryhmien suhteita.

Mika Kulmalan asiatunteva ja ajantasainen kuulutus tilanteeseen sopivan välimusiikin ohella nosti kisailmettä ja silmän pilkettä sekä helpotti keskittymistä omaan suoritukseen.

Kilpailujen purkaminen onnistui myös nopeasti ja tehokkaasti. Alue jäi siistiin kuntoon, kun kilpailun johtajana poistuin paikalta materiaalikuorma mukanani jo noin klo 15. Suunnistajat osasivat toimia jälleen esimerkillisesti.

Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä selkeä johtopäätös, että järjestimme tavoitteiden mukaiset ja hyvin onnistuneet Uudenmaan Rastipäivät yhdessä. Kilpailun johtajana sain rauhallisena ja luottavaisena seurata järjestelyjen etenemistä ja toteutusta. Haluan kiittää teitä kaikkia hyvin tehdystä työstä kutakin omalla paikallaan. Tästä on hienoa jatkaa kohti ensi vuoden elokuun suurta haastetta, Nuorten Jukolaa. Kiitoksen ansaitsee myös yhteistyöhenkinen valvojamme Rasti-Vihdin Jouni Moisander.

Mitä oppia tulevaa varten sitten saimme? Harvoin työllistetty kilpailun tuomarineuvosto kutsuttiin valvojan aloitteesta koolle. Syynä oli rasti, joka leimantarkastuksessa tarjosi huomattavan paljon hylkäyksiä. Kyseisellä rastilla kävi vajaa 150 pitempien ratojen ja kymmenen eri sarjan suunnistajaa. Emit-­kortin tarkistuslipuke kertoi lähes kaikissa tapauksissa rastilla käydyn. ”Tuomarineuvosto päätti äänin 2-­1 hyväksyä leiman puuttumisen rastikaluston toimimattomuuden/epävarman toiminnan vuoksi” myös niiltä, joiden tarkistuslipuke oli pudonnut tai unohtunut. Urheilullinen näkemys vastoin sääntöjen kirjaimellista tulkintaa voitti.

Seurojen emit-leimasimet ovat vanhenemassa kuten myös suunnistajien emit­kortit. Myös oma korttini on alkuperäinen viime vuosituhannelta ja on toiminut ainakin tähän saakka. Laitteet alkavat kuitenkin hiipua eikä voi olla ennakkotarkastuksista huolimatta varma niiden toimivuudesta. On siten myös alueen puheenjohtajan roolissa korostettava kilpailijan omaa vastuuta. Tarkistusliuska on syytä aina ottaa mukaan ja teipata korttiin varsinkin, jos sen reuna on murtunut. Leimaus on tehtävä huolellisesti käyttämällä kortti leimasimen kolossa.

Nurmijärven iltarastit jatkuvat koko kauden. Ensi vuoden Nuorten Jukolan valmistelut alkavat laajemmin seuraavana. Ensimmäisessä kokoontumisessa puramme vielä Rastipäivien käytäntöjä ja oppeja tarkemmin.

Vesa Tervo
Uudenmaan Rastipäivien kilpailun johtaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.