Valmennuksen toimintasuunnitelma

Valmennusvaliokunnan toiminta-ajatus ja painopisteet

Valmennusvaliokunta vastaa Rajamäen Rykmentin miesten ja naisten ryhmien sekä SM-ikäisten nuorten valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Toiminta-ajatuksena on luoda erinomaiset edellytykset urheilijan henkilökohtaiselle kehittymiselle ja näin edesauttaa urheilijoiden menestymistä kansainvälisissä ja kansallisissa arvokilpailuissa.

Toiminnan painopisteet vuonna 2019 ovat:

  • Leirien sekä viikkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus
  • Urheilijoiden henkilökohtaisen tason parantaminen
  • Valmennustoiminnan strategian määrittäminen vuosille 2019-2021
  • Edesauttaa urheilijoiden sitoutumista ja osallistumista kisoihin ja tärkeimmille leireille.
  • Tarjota työkaluja urheilijoiden terveyden ylläpitoon
  • Yhteistyön kehittäminen valmennusryhmän sidosryhmien kanssa

Valmennuksen toteutus

Valmennustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti leirien, harjoituspäivien sekä viikkoharjoitusten kautta. Urheilijalle pyritään tarjoamaan laadukkaita harjoituksia sekä tukea päivittäiseen harjoitteluun.

Valmennustoiminnan runkona on kolme pääleiriä sekä kolme muuta leiriä.

Pääleirejä ovat:

14.-16.12. Info –leiri, Helsinki/Tampere

29.-31.3. 10mila –leiri, Ruotsi

24.-26.5. Jukola-leiri, Tampere

Muut leirit:

11.-13.1. Talvileiri Vierumäki

27.2-6.3. Etelän leiri

30.6.-5.7. Kesäleiri, Kainuun Rastiviikko, Vuokatti

Lisäksi vuoden aikana järjestetään useampi treenipäivä, jonka teemat vaihtelevat tavoitteiden mukaan. Esimerkiksi elokuussa järjestetään SM-pitkän matkan kilpailuun tähtäävä harjoituspäivä Fiskarsissa.

Viikkoharjoituksia tarjotaan kattavasti läpi kauden. Juoksuharjoittelua toteutetaan seuran torstain halliharjoituksissa Espoossa. Halliharjoituksissa tehdään ohjatusti juoksutekniikka sekä mm. intervalliharjoitteita.

Suunnistuksen taitoharjoittelu toteutetaan osittain Suunnistavan Uudenmaan akatemiaharjoitusten ja osittain seuran omien taitoharjoitusten kautta. Akatemiaharjoitusten teemat ja aikataulut suunnitellaan yhdessä pääkaupunkiseudun suunnistusseurojen kanssa. Seuran omia taitoharjoituksia toteutetaan mm. harjoituspankkien avulla sekä Nurmijärven iltarastien yhteydessä tapahtuvien taitoharjoitusten kautta.

Urheilijoille tarjotaan vuodessa mahdollisuus osallistua tasotestiin kolme kertaa vuodessa. Tasotesteissä urheilijoille määritellään sykerajat tulevaa harjoittelukautta varten. Sopivin väliajoin toteutettu testi antaa myös urheilijoille palautetta omasta harjoittelusta. Tasotestien lisäksi urheilijat voivat osallistua Suunnistavan Uudenmaan testijuoksuihin.

Urheilijoiden henkilökohtaiseen valmentautumiseen tullaan myös tarjoamaan työkaluja tulevina kausina. Uutuutena aiempiin vuosiin verrattuna ovat valmennusluennot ja harjoitusdemot. Urheilijoille sekä seuran nuorten ohjaajille tullaan järjestämään mm. harjoitusleirien yhteyteen harjoitusluentoja, joissa käsitellään urheilijoiden valmentautumisen kannalta tärkeitä kokonaisuuksia. Luentojen vetäjänä pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan myös seuran ulkopuolista osaamista luentoaiheesta riippuen. Luentoteemat tarkentuvat kauden kuluessa, mutta mahdollisia teemoja ovat: Urheilijan ravinto ja lepo, henkinen valmentautuminen sekä voimaharjoittelu. Taitodemot puolestaan antavat ohjaajille työkaluja harjoitusten toteuttamiseen esimerkiksi nuorten ryhmille.

Kauden 2019 yhtenä painopisteenä on urheilijoiden tarvitsemien terveyspalveluiden kartoitus. Pyrkimyksenä on selvittää mitä lääkäri- tai terveyspalveluja urheilijat tarvitsevat päivittäisen harjoittelun tueksi sekä selvittää millä tavoin seura voi auttaa urheilijaa löytämään nämä palvelut. Tavoitteena on selvittää voidaanko luoda kumppanuuksia lääkäri- tai terveyspalvelujen tarjoajien kanssa joita hyödyntämällä urheilija voisi ennaltaehkäistä sairastelua ja vammoja sekä madaltaa kynnystä hakeutua hoitoon akuutin vaivan sattuessa.

Valmennusryhmä pyrkii myös parantamaan yhteistoimintaa ryhmän sidosryhmien kanssa. Miesten ja Naisten valmennusryhmän leirejä ja tapahtumia tullaan toteuttamaan yhdessä nuorten ryhmän kanssa siltä osin kuin ne ovat mahdollista. Seurassa olevaa tarkkuussuunnistusosaamista tullaan hyödyntämään edustusryhmien urheilijoiden taitoharjoittelussa. Urheilijoita myös kannustetaan osallistumaan seuran yhteisiin tapahtumiin. Myös ryhmän viestintää ulkopuolisille sidosryhmille tullaan tehostamaan.

Valmennusvaliokunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös yrittää kannustaa valmennusryhmän jäseniä suorittamaan SSL:n eritasoisia valmennuskursseja.

Valmennusryhmät ja valmennustoiminnan organisaatio

Valmennusryhmät urheilijamäärineen kaudella 2019 ovat:

  • Miehet: 25 urheilijaa
  • Naiset: 14 urheilijaa

Miesten valmennusryhmän vetäjänä toimii Antti Paasikoski. Naisten valmennusryhmän vetäjänä on Pyry Niemi.

Miesten ja naisten ryhmillä on yhteinen toimintasuunnitelmansa ja talousarvio, josta vastaavat Antti Paasikoski ja Pyry Niemi.

Valmennusvaliokunta koostuu ryhmänvetäjistä sekä seuran käytettävissä olevista valmentajista ja asiantuntijoista. Valiokunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa.

Miesten ja naisten ryhmien tavoitteet

Viestijoukkueet tavoittelevat menestystä 30 parhaan joukkoon Jukolan ja Venlojen viestissä sekä Ruotsin Tiomilassa. SM-viestissä tavoite on kymmenen parhaan joukkoon.

Hiihtosuunnistuksen valmennus

Hiihtosuunnistuksen valmennustoimintana järjestetään joulukuussa hiihtoleiri Lapissa. Lisäksi tehdään talvella hiihtosuunnistusharjoitusrata Käpylännummeen ja tuetaan seuran nuorten osallistumista Suunnistusliiton hiihtosuunnistus-VOL-leirille. Muilta osin hiihtosuunnistusvalmennus painottuu hiihtosuunnistuskilpailuihin osallistumiseen.

 Pyöräsuunnistuksen valmennus

Pyöräsuunnistuksen valmennustoimintana tarjotaan pyöräsuunnistusradat neljässä Nurmijärven Iltarastien tapahtumassa ja hyödynnetään muiden seurojen järjestämiä pyöräsuunnistustapahtumia. Lisäksi seura tukee seuran suunnistajien osallistumista Suunnistusliiton järjestämille pyöräsuunnistusvalmennusryhmien leireille. Vuonna 2019 Suunnistusliiton pyöräsuunnistusvalmennusryhmissä ovat mukana Pinja Koskinen (nuorten maajoukkueryhmä) ja Ilari Haltia (nuorten haastajaryhmä).


RR instagramissa: @rrykmentti           RR twitterissä: @rrykmentti

Comments are closed.