Valmennuksen toimintasuunnitelma

Valmennusvaliokunnan toiminta-ajatus ja painopisteet

Valmennusvaliokunta vastaa Rajamäen Rykmentin miesten ja naisten ryhmien sekä SM-ikäisten nuorten valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista ohjelmaa ja harjoituksia, jotka ovat avoimia kaikille halukkaille. Tavoitteena on olla menestyvä suunnistusseura, joka tarjoaa urheilijapolun suunnistuksen huipulle.

Toiminnan painopisteet vuonna 2022 ovat:

  • Leirien sekä viikkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus
  • Urheilijoiden henkilökohtaisen tason parantaminen
  • Valmennustoiminnan strategian toteuttaminen
  • Edesauttaa urheilijoiden sitoutumista ja osallistumista kisoihin ja tärkeimmille leireille.
  • Yhteistyön tiivistäminen valmennusryhmän sidosryhmien, erityisesti nuorten valmennuksen kanssa.
  • Tehostetaan valmennustoiminnan ja harjoitusten sekä kilpailutapahtumien tiedotusta sisäisesti
  • Lisätään ulkoista tiedotusta painottuen eri some-kanaviin

Valmennuksen toteutus

Valmennustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti leirien, harjoituspäivien sekä viikkoharjoitusten kautta. Urheilijalle tarjotaan laadukkaita harjoituksia sekä tukea päivittäiseen harjoitteluun.

Valmennusvastuu on jaettu vastuuvalmentajan tehtävään, taitoharjoittelu valmennuksen, pyöräsuunnistuksen valmennukseen, juoksutekniikan valmennukseen ja tarvittaviin täydentäviin valmennusta tukeviin koulutuksiin.

Kaudelle 2022 valmennustoimintaa kehitetään mm. panostamalla nuorisovalmennukseen ja henkilökohtaiseen valmennukseen. Nuorten ryhmän vastuuvalmentajana toimii Liinu Nummela. Lisäksi kauden tärkeimpiin kilpailuihin laaditaan ennakkoon maastoanalyysit. Joukkueenjohtajana toimii Seppo Varmavuo, jonka päätehtävänä on koordinoida toimintaa yhteistyössä valmennuksen ja sidosryhmien kanssa.

Valmennustoiminnan runkona on harjoituskaudella kuukausittain järjestettävät leirit, joista neljä pääleiriä sekä muita leirejä.

Pääleirejä ovat:

7.-9.1.        Vierumäki

11.-18.4.     Pääsiäisleiri, Wales

Vko 24        Jukola-leiri, Mynämäki

Kauden 2023 suunnitteluleiri, paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin.

Muut leirit:

Kerran kk    Vkl/kotileiri

SM-leiri       Ajankohta tarkentuu

Rastiviikkojen (KRV, FIN-5 ja Lapland O-week) yhteydessä yhteistä toimintaa.

Lisäksi voidaan vuoden aikana järjestää erillisiä SM-kilpailuihin tähtääviä treenipäiviä, joiden teemat vaihtelevat tavoitteiden mukaan.

Viikkoharjoituksia tarjotaan kattavasti läpi kauden. Juoksuharjoittelua toteutetaan seuran torstain halliharjoituksissa Espoossa. Halliharjoituksissa tehdään ohjatusti juoksutekniikka sekä mm. intervalliharjoitteita. Valmennusryhmä kokoontuu myös virtuaalisesti, pääsääntöisesti viikonloppu- ja kotileirien yhteydessä, jolloin voidaan toteuttaa myös koulutuksellista ohjelmaa.

Suunnistuksen taitoharjoittelu toteutetaan Suunnistavan Uudenmaan, URHEA-harjoitusten ja seuran omien taitoharjoitusten kautta. Akatemiaharjoitusten teemat ja aikataulut suunnitellaan yhdessä nuorten valmennuksen kanssa. Taitoharjoituksissa valmennus huolehtii harjoittelun suorittamisesta sen tavoitteen mukaisena. Seuran omia taitoharjoituksia toteutetaan mm. Nurmijärven iltarastien yhteydessä tapahtuvien taitoharjoitusten kautta.

Urheilijoille tarjotaan vuodessa mahdollisuus osallistua tasotestiin kaksi kertaa vuodessa. Vierumäen leirin yhteydessä tehdään lisäksi liikkuvuuteen ja lihasvoimaan liittyvää testausta sekä analysoidaan juoksutekniikkaa. Tasotesteissä urheilijoille määritellään sykerajat tulevaa harjoittelukautta varten. Sopivin väliajoin toteutettu testi antaa myös urheilijoille palautetta omasta harjoittelusta. Tasotestien lisäksi urheilijat voivat osallistua Suunnistavan Uudenmaan testijuoksuihin.

Valmennusryhmä pyrkii myös parantamaan yhteistoimintaa ryhmän sidosryhmien kanssa. Miesten ja Naisten valmennusryhmän leirejä ja tapahtumia tullaan toteuttamaan yhdessä nuorten ryhmän kanssa siltä osin kuin ne ovat mahdollista. Urheilijoita myös kannustetaan osallistumaan seuran yhteisiin tapahtumiin. Valmennusryhmän toimintaan osallistujat velvoitetaan osallistumaan vähintään yhden harjoituksen toteuttamiseen tai muuhun erikseen osoitettavaan seuran tapahtumaan. Tämä velvoite ei koske ulkomailla asuvia valmennusryhmän jäseniä.

Valmennusvaliokunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös yrittää kannustaa valmennusryhmän jäseniä suorittamaan SSL:n eritasoisia valmennuskursseja.

Valmennusryhmät ja valmennustoiminnan organisaatio

Toimintaan osallistuville urheilijoille laaditaan tarvittaessa urheilijasopimus.

Miesten ja naisten ryhmillä on yhteinen toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Valmennusvaliokunta koostuu ryhmänvetäjistä sekä seuran käytettävissä olevista valmentajista ja asiantuntijoista. Valiokunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa pääosin verkossa järjestettävin kokouksin.

Miesten ja naisten ryhmien tavoitteet

Viestijoukkueet tavoittelevat menestystä 25 parhaan joukkoon Jukolan ja Venlojen viestissä sekä Ruotsin Tiomilassa. SM-viestissä tavoite on sekä naisten ja miesten osalta sijoittuminen kahdenkymmenen parhaan joukkoon. Lisäksi tavoitteena on sijoittua Viestiliigan kokonaiskilpailussa naisissa 10 parhaan joukkoon ja miehissä 20 parhaan joukkoon.

Hiihtosuunnistuksen valmennus

Hiihtosuunnistuksen valmennustoimintana järjestetään joulukuussa hiihtoleiri Lapissa. Lisäksi tehdään talvella hiihtosuunnistusharjoitusrata Käpylännummeen ja tuetaan seuran nuorten osallistumista Suunnistusliiton järjestämille hiihtosuunnistusvalmennusryhmien leireille. Muilta osin hiihtosuunnistusvalmennus painottuu hiihtosuunnistuskilpailuihin osallistumiseen. 

Pyöräsuunnistuksen valmennus

Pyöräsuunnistuksen valmennustoimintana tarjotaan pyöräsuunnistusradat kolmeen Nurmijärven Iltarastien tapahtumaan ja hyödynnetään muiden seurojen järjestämiä pyöräsuunnistustapahtumia. Lisäksi seura tukee seuran suunnistajien osallistumista Suunnistusliiton järjestämille pyöräsuunnistusvalmennusryhmien leireille. SM-kilpailujen valmistautumista varten toteutetaan omat harjoituspäivänsä.

Kilpailevat veteraanit

Harjoituksista tiedotetaan aktiivisesti kilpailevia veteraaneja ja kannustetaan heitä osallistumaan niihin. Pyritään löytämään yhteyshenkilö toiminnalle.


RR instagramissa: @rrykmentti           RR twitterissä: @rrykmentti

Comments are closed.