Valmennuksen toimintasuunnitelma

Valmennusvaliokunnan toiminta-ajatus ja painopisteet

Valmennusvaliokunta vastaa Rajamäen Rykmentin valmennuksen ja kilpailutoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Toiminta-ajatuksena on tarjota monipuolista ohjelmaa ja harjoituksia, jotka ovat avoimia kaikille halukkaille. Tavoitteena on olla menestyvä suunnistusseura, joka tarjoaa urheilijapolun suunnistuksen huipulle.

Toiminnan painopisteet vuonna 2023 ovat:

 • Leirien sekä viikkoharjoitusten suunnittelu ja toteutus
 • Urheilijoiden henkilökohtaisen tason parantaminen
 • Valmennustoiminnan strategian toteuttaminen
 • Edesauttaa urheilijoiden sitoutumista ja osallistumista kisoihin ja tärkeimmille leireille.
 • Yhteistyön tiivistäminen muiden seurojen valmennustoiminnan kanssa
 • Jatketaan aktiivista valmennustoiminnan ja harjoitusten sekä kilpailutapahtumien tiedotusta sisäisesti
 • Pidetään yllä ulkoista tiedotusta painottuen eri some-kanaviin ja kannustetaan tavoitteellisesti urheilevien itsenäistä tiedottamista.

Valmennuksen toteutus

Valmennustoiminta toteutetaan pääsääntöisesti leirien, harjoituspäivien sekä viikkoharjoitusten kautta. Urheilijalle tarjotaan laadukkaita harjoituksia sekä tukea päivittäiseen harjoitteluun.

Valmennusvastuu on jaettu vastuuvalmentajan tehtävään, taitoharjoittelu valmennuksen, pyörä- ja hiihtosuunnistuksen valmennukseen, juoksutekniikan valmennukseen ja tarvittaviin täydentäviin valmennusta tukeviin koulutuksiin.

Kaudelle 2023 valmennustoiminta keskitetään muodostuneen tavoitteellisesti urheilevien valmennukseen ja henkilökohtaiseen valmennukseen. Lisäksi kauden tärkeimpiin kilpailuihin laaditaan ennakkoon maastoanalyysit. Joukkueenjohtajana toimii Seppo Varmavuo, jonka päätehtävänä on koordinoida toimintaa yhteistyössä valmennuksen ja sidosryhmien kanssa. Vastuuvalmentajana toimii Hannu-Pekka Pukema. Valmennuksen apuna hyödynnetään oman seuran kokeneiden suunnistajien apua.

Valmennustoiminnan runkona on harjoituskaudella kuukausittain järjestettävät leirit, joista neljä pääleiriä sekä muita leirejä.

Pääleirejä ovat:

 • 6.- 8.1. Vierumäki (testaus)
 • 23.- 26.3. Kevätleiri, Ahvenanmaa
 • Vko 24     Jukola-leiri, Porvoon seutu
 • Kauden 2024 suunnitteluleiri, paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin.

Muut leirit:

 • Noin kerran kuukaudessa Vkl/kotileiri, joissa ryhmille suurviestien harjoittelu painopisteenä.
 • Rastiviikkojen (KRV, FIN-5 ja Lapland O-week) yhteydessä voidaan järjestää myös yhteistä toimintaa.

Lisäksi voidaan vuoden aikana järjestää erillisiä SM-kilpailuihin tähtääviä treenipäiviä, joiden teemat vaihtelevat tavoitteiden mukaan.

Viikkoharjoituksia tarjotaan kattavasti läpi kauden. Juoksuharjoittelua toteutetaan seuran ke/to halliharjoituksissa Espoossa. Halliharjoituksissa tehdään ohjatusti juoksutekniikka sekä mm. intervalliharjoitteita.

Suunnistuksen taitoharjoittelu toteutetaan Suunnistavan Uudenmaan, URHEA-harjoitusten ja seuran omien taitoharjoitusten kautta. Taitoharjoituksissa valmennus huolehtii harjoittelun suorittamisesta sen tavoitteen mukaisena. Seuran omia taitoharjoituksia toteutetaan mm. Nurmijärven iltarastien yhteydessä tapahtuvien taitoharjoitusten kautta.

Urheilijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua tasotestiin kerran vuodessa. Vierumäen leirin yhteydessä tehdään lisäksi liikkuvuuteen ja lihasvoimaan liittyvää testausta sekä analysoidaan juoksutekniikkaa. Tasotesteissä urheilijoille määritellään sykerajat tulevaa harjoittelukautta varten. Sopivin väliajoin toteutettu testi antaa myös urheilijoille palautetta omasta harjoittelusta. Tasotestien lisäksi urheilijat voivat osallistua Suunnistavan Uudenmaan testijuoksuihin.

Seuran valmennusryhmän leirit ovat avoimia tapahtumia joihin kaikki halukkaat voivat osallistua. Urheilijoita myös kannustetaan osallistumaan seuran yhteisiin tapahtumiin. Valmennusryhmän toimintaan osallistujat velvoitetaan osallistumaan vähintään yhden harjoituksen toteuttamiseen tai muuhun erikseen osoitettavaan seuran tapahtumaan. Tämä velvoite ei koske ulkomailla asuvia valmennusryhmän jäseniä.

Valmennusvaliokunnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös yrittää kannustaa valmennusryhmän jäseniä suorittamaan SSL:n eritasoisia valmentajakursseja.

Valmennusryhmät ja valmennustoiminnan organisaatio

Toimintaan osallistuville urheilijoille laaditaan tarvittaessa urheilijasopimus.

Valmennusvaliokunta koostuu ryhmänvetäjistä sekä seuran käytettävissä olevista valmentajista ja asiantuntijoista. Valiokunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa pääosin verkossa järjestettävin kokouksin.

Valmennusryhmän tavoitteet

Viestijoukkueet tavoittelevat menestystä 40 parhaan joukkoon Jukolan ja Venlojen viestissä sekä Ruotsin Tiomilassa. SM-viestissä tavoite on sekä naisten ja miesten osalta sijoittuminen kahdenkymmenen parhaan joukkoon. Valmennuksen tavoitteena on saada joukkueet mahdollisimman moneen viestikisaan. Henkilökohtaisissa Ryhmä 1 SM-kilpailuissa tavoitteena on 10 henkilökohtaista ja joukkuekohtaista mitali- tai plakettisijaa (sijat 1-10).

Hiihtosuunnistuksen valmennus

Hiihtosuunnistuksen valmennustoimintana järjestetään joulukuussa hiihtoleiri Lapissa. Lisäksi tehdään talvella hiihtosuunnistusharjoitusrata Käpylännummeen ja tuetaan seuran suunnistajien osallistumista Suunnistusliiton järjestämille hiihtosuunnistusvalmennusryhmien leireille. Muilta osin hiihtosuunnistusvalmennus painottuu hiihtosuunnistuskilpailuihin osallistumiseen.

Pyöräsuunnistuksen valmennus

Pyöräsuunnistuksen valmennustoimintana tarjotaan pyöräsuunnistusradat kolmeen Nurmijärven Iltarastien tapahtumaan ja hyödynnetään muiden seurojen järjestämiä pyöräsuunnistustapahtumia. Lisäksi seura tukee seuran suunnistajien osallistumista Suunnistusliiton järjestämille pyöräsuunnistusvalmennusryhmien leireille. SM-kilpailujen valmistautumista varten toteutetaan omat harjoituspäivänsä.

Kilpailevat veteraanit

Harjoituksista tiedotetaan aktiivisesti kilpaileville veteraaneille ja kannustetaan heitä osallistumaan niihin. Pyritään löytämään yhteyshenkilö toiminnalle.


RR instagramissa: @rrykmentti           RR twitterissä: @rrykmentti

Comments are closed.