Valvojan lausunto

Uudenmaan Rastipäivät 7.-8.5.2016

Vuoden 2016 Uudenmaan Rastipäivät käydään Nurmijärven Klaukkalan taajaman kupeessa. Kilpailukeskus ja parkkialue sijaitsevat Mäntysalon koulun pihapiirissä.

Kilpailumaasto on teiden ja sähkölinjojen rikkoma alue, joiden välistä löytyy sekä nopeakulkuista kangasmetsää, että eri-ikäistä talousmetsää. Korkeuserot ovat muutamaa mäkeä lukuun ottamatta loivapiirteisiä.

Kartta on selkeä, tasalaatuinen ja kuvauksiltaan paikkansa pitävä. Alueella on runsaasti kiviä, joita on myös paljon rastipisteinä. Viimeiset kartan korjaukset on tehty aivan lähiviikkoina, joten kartan suhteen voi olla luottavainen.

Ratasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään alueen parhaat maastonosat. Kilpailijat voivat varautua monenlaisiin suunnistustehtäviin, pitkistä reitinvalintaväleistä lyhyisiin tarkkuusväleihin.

Lastenratojen ratamestarille maasto ei ole ollut mitenkään helppo, mutta mielestäni radat ovat onnistuneet hyvin, joten lapset voi huoletta lähettää metsään.

Ratamestarit ovat sijoittaneet rastipisteet selkeisiin maastokohteisiin, joihin taitavalla suunnistuksella löytää helposti. Rastipisteiden lähekkäisyydestä johtuen koodien kanssa kannattaa olla tarkkana.

Rajamäen Rykmentillä on runsaasti kokemusta isojen kisojen järjestämisestä, joten kilpailunjohtaja Ari Enrothin johdolla on tulossa hyvät ja onnistuneet kilpailut.

Matti Viirto

Hiidenkieräjät

Comments are closed.