Kilpailuohjeet

UUDENMAAN RASTIPÄIVÄT 7.-8.5.2016

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET

(6.5.2015 klo 15.30) Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla.

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.

Opastus ja paikoitus
Opastus 7.5.2016 klo 8.00 alkaen Klaukkalantien (tie 132) ja Kirkkotien risteyksestä. Ajoaika opastuksesta pysäköintiin noin 10 min. Pysäköinnistä matkaa kilpailukeskukseen noin 200 m. Ei pysäköintimaksua.

Kilpailukeskus ja info
Kilpailukeskuksen osoite on Havumäentie 7, Klaukkala, Nurmijärvi. Kilpailukeskus on koulun pihapiirissä. Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty. Info avataan lauantaina klo 10.00 ja sunnuntaina klo 9.00. Maksamatta olevat osanottomaksut ja Emit-vuokrat tulee maksaa infoon ennen lähtöön menemistä. Kuntosuunnistukseen ja lasten Rastiralliin ilmoittaudutaan infossa.

Sarjat, lähtöpaikat ja ratapituudet

Sarja Lauantai Sunnuntai   Sarja Lauantai Sunnuntai
  Lähtö Km Lähtö Km     Lähtö Km Lähtö Km
H21A 1 5,0 1 10,0 D21A 1 4,1 1 7,2
H21AL 1 3,9 1 7,1 D21C 1 3,0 1 3,3
H21C 1 3,0 1 3,3 D35 1 3,4 1 5,9
H35 1 4,2 1 8,3 D40 1 3,4 1 5,9
H40 1 4,2 1 8,3 D45 1 3,4 1 5,4
H45 1 4,0 1 8,2 D50 1 3,3 1 4,7
H50 1 3,9 1 7,1 D55 1 3,3 1 4,7
H55 1 3,6 1 7,1 D60 1 2,6 1 4,0
H60 1 3,4 1 6,5 D65 1 2,0 1 3,3
H65 1 3,3 1 5,8 D70 1 2,0 1 3,3
H70 1 2,8 1 4,5 D75 1 1,9 1 3,2
H75 1 2,6 1 4,0 D80 1 1,9 1 3,2
H80 1 2,0 1 3,3 D20 1 3,4 1 5,4
H85 1 1,9 1 3,2 D18 1 3,4 1 5,4
H20 1 4,2 1 8,3 D16 1 3,3 2 4,7
H18 1 4,0 1 8,2 D14 2 2,8 2 3,7
H16 1 3,4 1 5,9 D13 2 2,4 2 2,4
H14 2 2,8 2 3,7 D12 2 2,1 2 2,0
H13 2 2,4 2 2,4 D12TR 2 2,1 2 1,7
H12 2 2,1 2 2,0 D10RR 2 2,7 2 2,7
H12TR 2 2,1 2 1,7 D9RR 2 2,7 2 2,7
H10RR 2 2,7 2 2,7 Kunto A 3 5,5 3 5,5
H9RR 2 2,7 2 2,7 Kunto B 3 3,3 3 2,8

Kilpailumaasto
Kilpailumaasto sijaitsee Nurmijärven Klaukkalan taajaman pohjoispuolella. Maastossa on muutama jyrkkäpiirteinen avokalliomäki ja muu osa maastosta on pääosin loivapiirteisempää ja tasaisempaa avokalliomaastoa. Suurimmat korkeuserot ovat noin 40 metriä. Puuston osalta maaston puustotilanne vaihtelee eri-ikäisistä taimikoista vanhaan puustoon. Polkuja on maastossa melko paljon. Lasten radoilla myös isot sähkölinjat helpottavat suunnistusta. Taajaman läheisyyden ja teiden varteen tehtyjen omakotitalojen takia, radat sivuavat muutamassa kohdassa myös piha-alueita. Muistakaa kiertää nämä piha-alueeksi merkityt alueet. Parissa kohdassa piha-alueen ulkopuolelle jatkuvan tontin rajat on merkitty maastoon kielletyn alueen viitoituksella.

Lauantaina on käytössä maaston länsiosa. Pisimmillä radoilla peltoalue ylitetään tietä pitkin. Kyseisessä kohdassa tien vieressä olevat pellot ovat viljeltyjä peltoja ja nämä pellot ovat siten kiellettyä aluetta, vaikka näillä pelloilla onkin tällä hetkellä nurmikasvusto ja vaikka muita ulkoilijoita on kulkenut pellolla ilman lupaa.

Sunnuntaina on käytössä maaston itä- ja pohjoisosa. Kartan keskiosassa kulkee Kirkkotie, jonka varressa sijaistee ensiapupiste. Vaikka kyseisessä kohdassa Kirkkotiellä on melko vähän liikennettä, muistakaa kuitenkin veroa autoja Kirkkotien ylityksessä.

Kaikilla sarjoilla toiseksi viimeinen rasti on molempina päivinä Kirkkotien vieressä suojatien kohdalla. Ylittäkää Kirkkotie tätä suojatietä pitkin.

Kilpailukartta
Tulostekartta, mittakaava 1:10 000 sarjoissa H/D55 ja nuoremmat ja 1:7500 sarjoissa H/D60 ja vanhemmat, käyräväli 5 m. Karttojen ajantasaistuksen on tehnyt syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana Pekka Rytkönen. Tulostuspaikkana on Nurmiprint Oy. Kartalle mukaan otettavien kivien kokorajana on pääsääntöisesti noin 1 metri, mutta muutamia pienempiäkin selviä kiviä on mukana kartalla. Lähinnä taajamaa olevalla mäellä on paljon eri kokoisia polkuja, joista selvimmin erottuvat ovat mukana kartalla.

Kartta on muovikotelossa. Lauantaina kartan koko on A4 sarjoissa H13 ja D13 ja vanhemmat. Muut lähtö 2:n lasten sarjat käyttävät lauantaina A5-kokoista karttaa. Sunnuntaina kartan kokona on A3 sarjoilla H16-H20, H21A, H21AL, H35-H75 ja D16-D20, D21A, D35-D60 ja A4 sarjoilla H21C, D21C, H80-H85, D65-D80, H14 ja D14. Muilla lähtö 2:n lasten sarjoilla kartan kokona on A5. Kartat ovat nähtävissä lähtökarsinassa. Kilpailualueen vanhat suunnistuskartat ovat nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Infossa on myynnissä Rajamäen Rykmentin suunnistuskarttoja, kilpailun jälkeen myös Uudenmaan Rastipäivien karttoja.

Kielletyt alueet
Pihamaat ja kartalle pisterasterilla merkityt pellot sekä erikseen kielletyn alueen merkillä merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita. Kiellettyjen alueiden reunat on merkitty kielletyn alueen nauhalla vain niissä kohdissa, joissa suunnistusradat kulkevat kielletyn alueen reunassa ja selvä maastokohde ei ole luontevasti kielletyn alueen rajana.

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit
Kilpailussa käytetään Emit‑leimausjärjestelmää. Rastilla esillä oleva koodi on rastin koodi (näytöllinen Emit-kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin). Mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Mallirastilla on myös 0-leimasin, jolla voi tarkistaa Emit-kortin toiminnan. Kortin toimintakuntoisuuden toteaminen on kilpailijan vastuulla. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman Emit‑kilpailukorttinsa numeron. Emit-numeron korjaus tehdään Infossa. Emit-korttimuutoksista peritään 2 euroa. Virheellisellä Emit-numerolla ei saa lähtölupaa.

Emit‑numeron ilmoittamatta jättäneiden tulee vuokrata infosta Emit-kortti, josta peritään vuokraa 3 euroa/päivä. Lainatut Emit-kortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 60 euron maksu.

Juomarasti
Juomarasti on käytettävissä sunnuntaina sarjoilla H16-H20, H21A, H21AL, H35-H65 ja D18, D20, D21A, D35-D45. H21A-sarja käy juomarastilla kaksi kertaa ja muut sarjat yhden kerran. Juomarastilla on juomana vettä.

Lähtö ja lähtöluettelot
Kilpailussa on molempina päivinä kaksi lähtöä. Viitoitukset lähtöihin alkavat opaspaalulta. Lähtöviitoitukset on viitoitettu lähtöön 1 kelta-punaisilla Start-muovinauhoilla ja lähtöön 2 ja 3 kelta-mustilla Isover-muovinauhoilla. Lauantaina lähtö 1:een on matkaa 1,0 km ja lähtö 2:een ja 3:een 1,3 km. Sunnuntaina lähtö 1:een on matkaa 2,0 km ja lähtö 2:een ja 3:een 1,0 km. Lähtö 3 (kuntosuunnistus) on lähtö 2:n vieressä molempina päivinä. Viitoitukset kulkevat pääosin tietä pitkin. Lähdössä 1 on WC sunnuntaina. Varustekuljetusta lähdöistä maaliin ei ole.

Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 10.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailun Internet-sivuilla (rajamaenrykmentti.fi), tulostaululla ja lähtöpaikoilla.

Kilpailunumerot, Emit‑tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet
Kilpailunumerot, Emit-tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet ovat saatavana lähtöpaikoilta. Kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. Sama numero on käytössä molempina päivinä. OMAT HAKANEULAT! Lähtöpaikalta jokainen kilpailija ottaa itse Emit-kortin tarkistuslipukkeen ja rastinmääritteen sekä kilpailunumeron. Rastinmääritteiden kiinnitystarvikkeita tai suojuksia ei ole.

Kilpailunumerot kerätään pois leimantarkistuksen yhteydessä. Pelkästään lauantaina osallistuvat palauttavat numeron lauantaina ja muut palauttavat numeron sunnuntaina.

Lähdön 1 toiminta

  • 4 min ennen lähtöä: kutsu lähtökarsinaan ja kilpailunumeron tarkistus
  • 3 min ennen lähtöä: Emit-kortin nollaus. Emit-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla
  • 2 min ennen lähtöä: mallikartta nähtävillä
  • 1 min ennen lähtöä: siirtyminen karttasangoille oman karttansa viereen
  • Lähtöhetki: kilpailija saa ottaa kartan käteensä

K-piste on merkitty rastilipulla ja sille on lauantaina noin 20 metrin pituinen viitoitus ja sunnuntaina noin 110 metrin pituinen viitoitus.

Kilpailija on ensisijaisesti itse vastuussa, että kilpailee ilmoitetulla Emit‑numerolla. Väärällä Emit-numerolla kilpaillut hylätään.

Lähdön 2 toiminta

Lähdön 2 K-piste on lähtöpaikalla.

Ohjausasema, 5 min ennen lähtöaikaa

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa ja hän saa tutustua oikein päin suunnattuun mallikarttaan. H/D9RR-, H/D10RR- ja H/D12TR-ratojen mallikartoissa on ratapainatus. H/D12-, H/D13- ja H/D14-sarjojen suunnistajien mallikarttaan on merkitty radan K-piste.

  • 4 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin numeron ja lähtöajan tarkistus
  • 3 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin nollaus
  • 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR-suunnistajalle ja varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan, näyttää kartasta lähdön sijainnin, näyttää mallirastin, sekä näyttää viitoituksen alun. TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on oma rata. H/D12-, H/D13- ja H/D14-sarjojen suunnistajat tutustuvat mallikarttaan, johon on merkitty radan K-piste.
  • 1 minuuttia ennen lähtöä, valmistautumisminuutti TR- ja muiden sarjojen suunnistajat saavat ottaa sarjansa mukaisen kartan ja tutustuvat rataan
  • Lähtö

TR-sarjojen lisäohjeet
TR-sarjojen rastit ovat tavallisia numerokoodirasteja. Viitoituksena on valkoinen muovinauha.

RR-sarjojen lisäohjeet
RR-radalla on 7 rastia, joilla on maastossa tunnukset RR1 – RR7. RR-mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Viitoituksena on valkoinen muovinauha. Kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan / virheellinen leimaus.

Rastiralli
Rastirallina voi suunnistaa rastireittiradan ja muita lasten ratoja kilpailusarjojen jälkeen. Lähdöt maastoon lauantaina klo 12.15-13.00 ja sunnuntaina klo 11.15-12.00. Ilmoittautuminen kilpailukeskuksen infoon. Osanottomaksu on 4 euroa/päivä. Rastirallin suunnistajilla on sama viimeinen rasti kuin kilpasarjoilla, mutta rastirallin suunnistajat eivät saa mennä kilpasuunnistuksen maaliin, vaan he menevät viimeisen rastin jälkeen kuntosuunnistuksen leimantarkistukseen.

Toiseksi viimeinen ja viimeinen rasti
Kaikilla sarjoilla on sama toiseksi viimeinen ja viimeinen rasti. Toiseksi viimeisellä rastilla on käytössä leimasimet sekä rastikoodilla 200 että RR6 ja viimeisellä rastilla on käytössä leimasimet sekä rastikoodilla 100 että RR7. Näillä molemmilla toiseksi viimeisen ja viimeisen rastin leimasimilla leimaaminen hyväksytään.

Maali
Viimeiseltä rastilta johtaa viitoitus maaliin. Maaliin tuloajan saa maalileimauksesta maalilinjalla. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa leiman tarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. Epäselvissä leimaustapauksissa kilpailija siirretään sivuun ja epäselvyys selvitetään yhdessä toimitsijan kanssa. Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa, joten kilpailijoiden täytyy muistaa, että kilpailukarttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka eivät ole vielä kilpailleet. Maali suljetaan lauantaina klo 16.00 ja sunnuntaina klo 15.00.

Keskeyttäneet
Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa keskeyttämisestään Emit‑kortin tarkastuksessa.

Tulostaulu
Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan sunnuntaina yhteistulosten perusteella. Palkintojen määrät selviävät tulostaululta ja palkintojenjakopaikalta. Normaali palkintojen jako suoritetaan H/D14- ja sitä nuoremmissa sarjoissa sekä ja sarjoissa H/D21A mahdollisimman pikaisesti kunkin sarjan tulosten selvittyä. Muut palkinnonsaajat hakevat palkintonsa palkintojenjakopaikalta tulosten selvittyä.

RR-sarjoissa palkitaan kaikki kilpailijat. Pelkästään lauantaina suunnistavat noutavat palkintonsa infosta kilpailusuorituksen jälkeen.

Kuntosuunnistus
Lauantaina lähdöt maastoon klo 11-13 ja sunnuntaina klo 10-12. Osanottomaksu 10 euroa/päivä + lainakorttia käyttävillä Emit-vuokra 2 euroa/päivä. Ilmoittautuminen kilpailukeskuksen infossa. Radat lauantaina 5,5 km ja 3,3 km sekä sunnuntaina 5,5 km ja 2,8 km. Kuntosuunnistuksen osanottajat saavat kartat infosta. Kuntosuunnistuksen rastinmääritteet on painettu karttoihin. Kuntosuunnistuksen karttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka eivät ole vielä kilpailleet. Kuntosuunnistuksen lähtö on lähdössä 3. Kuntosuunnistuksessa on sama toiseksi viimeinen ja viimeinen rasti ja maali kuin kilpasarjoilla, mutta eri leimantarkistuspaikka. Kuntosuunnistajat eivät saa mennä kilpasuunnistuksen leimantarkistukseen. Kuntosuunnistuksen maali suljetaan lauantaina klo 15.00 ja sunnuntaina klo 14.00. Alle 14-vuotiaat voivat halutessaan suunnistaa kuntosuunnistuksen sijasta lasten ratoja rastirallisuunnistuksena (katso kohta rastiralli, rastirallin osanottomaksu 4 euroa/päivä).

Ravintola
Kilpailukeskuksessa sijaitsevassa kisakahviossa on tarjolla mm. grillimakkaraa, kahvia, teetä, mehua, sämpylöitä ja pullia. Omia erikoistuotteita löytyy laktoositonta ja gluteenitonta ruokavaliota noudattaville.

Muksula
Muksula on kilpailukeskuksessa päiväkodin pihassa.

Ensiapu
Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksessa. Lisäksi sunnuntaina on maastossa ensiapupiste Kirkkotien varressa kohdassa, jossa kilpailijat ylittävät Kirkkotien.

WC
WC:t löytyvät kilpailukeskuksesta koulurakennuksesta.

Pukeutumistilat ja pesu
Pukeutumis- ja pesutilat ovat kilpailukeskuksessa koulurakennuksessa.

Päätoimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Ari Enroth, puh. 040 7009131
Pääratamestari Ari Enroth, puh. 040 7009131
Lasten ratojen ratamestari Taneli Koho, puh. 040 7474284
Valvoja Matti Viirto, HiKi, puh. 0400 422940
Tulospalvelun johtaja Timo Harju, puh. 044 5651983
Tiedottaja Sara Liukkonen, puh 040 8313551
Ensiapu Jaana Vartia, puh. 0400 890822
Info ja löytötavarat Ari Enroth, puh. 040 7009131

Tuomarineuvosto
Puheenjohtaja Risto Sirola, KeU
Jäsen Anja Mäkelä, RiSu
Jäsen Timo Väre, HyRa

Comments are closed.