Ratamestareiden mietteitä

Uudenmaan Rastipäivät täyttää 50 vuotta ja järjestäjillä on tähän juhlakisaan tarjota arvoisensa kilpailumaasto.

Maasto koostuu kahdesta mäkijonosta, joiden välissä on notko. Maaston länsiosassa notkon ja mäkialueiden välinen korkeusero on 40 metriä, itäosassa 20 metriä. Kilpailukeskuksen lähellä ovat maaston suurimmat korkeuserot. Ratamestareilla on ollut pyrkimyksenä tehdä suunnistusradat, jotka eivät tarkoituksellisesti hae suurinta mahdollista noususummaa. Tarjolla on molempina päivinä reitinvalintoja, joita käyttäen suurimmat nousut voi välttää.

Avokalliomäet seuraavat maastossa toisiaan. Välissä olevat peitteisemmät notkot vaativat jatkuvaa tarkkaavaisuutta. Hakkuualueita maastossa on vähän. Jos sellainen radalle sattuu, on sekin reitinvalinnalla kierrettävissä.

Kartta on ajantasaistettu tämän vuoden aikana. Tiheikkövihreää on käytetty vastaamaan kesän suunnistusolosuhteita. Lehtipuutiheiköt ovat näin keväällä melko nopeita edetä.

Lauantaina keskimatka ja pidennetty keskimatka.

Radat ovat runsasrastisia ja vaativat tarkkaa kartanlukua. Radalla saattaa olla rastiryppäitä, joissa suunnanvaihdot vaativat tarkkaavaisuutta. Älä jätä rasteja väliin! Runsasrastisten alueiden välissä on myös reitinvalintoja, ulkoilureitit ja polut mahdollistavat erilaiset valinnat.

Sunnuntaina pitkämatka

Pitkänmatkan luonteeseen kuuluvat reitinvalinnat ja niin Uudenmaan Rastipäivilläkin. Pitkien rastivälien vastapainoksi on myös rytminvaihtoa vaativia radan osia.

Sarjoissa H21A, H35, H40, H45 ja H20 rataa on selkeytetty ottamalla käyttöön kartan kääntö. Ei kannata siis huolestua jos rata loppuu kesken ennen maalia. Se jatkuu kartan toisella puolella!

Lasten radat

Radat kulkevat kilpailukeskuksen lähimaastoissa. Rastireitti- ja tukireittiradat tukeutuvat ulkoilureitteihin, joita on maastossa runsaasti.

13- ja 14- sarjan suunnistajille on tarjolla myös pidempiä rastivälejä, toki ulkoilureitteihin tukeutuen.

Arto Niemi
Matti Liukkonen

Comments are closed.