Valvojan lausunto

Vaikka tautia ei ole vielä kokonaan kaadettu, Rajamäen Rykmentti on ottanut rohkeasti haasteen vastaan ja osoittaa, että vaikeassakaan paikassa ei kannata jäädä tuleen makaamaan. Direktiivien mukaisten varotoimien myötä kuitenkin uskoisin, että kenellekään osallistujalle ei ulkoilmassa riittävillä turvaetäisyyksillä aiheudu suurempaa vaaraa kuin normaali arkielämässä. Normikäytänteistä eniten poikkeava varotoimi on vapaa lähtöajan varaus. Koska molempina päivinä useampi sarja saattaa juosta saman radan – toivotaan kilpailijoilta reilun pelin henkeä lähtöaikojen varauksessa.

Kilpailut suunnistetaan Astrakanin / Kalkkivuoren maastoissa, missä muuten yhtenäistä metsäaluetta täydentävät metsäautotiet sekä muutama uudempi ja vanhempi hakkuuaukko. Osa maastosta on hyväkulkuista ja loivapiirteistä mäntypuuvaltaista harjua, missä on toki myös peitteisempiä maastonosia. Pisimmillä radoilla toinen puoli sisältää myös korpimaista kuusimetsää. Korkeuserot ovat varsin maltillisia – 30 metrin luokkaa.

Kilpailumaasto oli edellisen kerran suunnistuskilpailukäytössä vuonna 2011. Suunnistuskartta ajantasaistettiin kevään 2020 Uudenmaan Rastipäiviä varten syksyllä 2019 ja kun kilpailu jouduttiin siirtämään vuodelta 2020 keväälle 2021, karttaan tehtiin tarvittavat lisäpäivitykset huhtikuussa 2021. Runsaslumisesta talvesta johtuen maasto on ainakin vielä viikko ennen kilpailua kosteaa, mikä korostuu peitteisimmissä maastonosissa. Kartan pienenä puutteena on talven aikana syntyneiden lukuisten metsäkoneurien kuvaus ja myös kuviorajojen tulkinta saattaa keväisestä ajankohdasta johtuen aiheuttaa ongelmia. Mainitut puutteet ovat kuitenkin lähinnä näkemyseroja, eivätkä sinällään vaikuta suunnistustehtävään, saatikka tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kilpailun kulkuun.

Lauantain keskimatkan ja sunnuntain pitkän matkan radat on onnistuneesti laadittu luonteeltaan hyvin erityyppisiksi. Pitkän matkan radat ovat ehkä enemmänkin ohjearvojen ylä- kuin alarajoilla, mikä on mielestäni vain hyvä asia, sillä täysimittaiset kilpailut ovat kalenterissa vähemmistönä. Varmaa kuitenkin on, että ratojen osalta jokainen kilpailija saa täyden vastineen rahoilleen.

Lasten ratojen kannalta maasto ei ole optimaalinen, mutta ratamestari on osannut hyödyntää maaston metsäautotiet ja selkeät hakkuiden reunat siinä määrin hyvin, että luvassa on kevään ensi kilpailuun, ehkä ei kaikkein helpoimmat, mutta kaikin puolin mielekkäät radat.

Tervetuloa mittaamaan miten talven kilometrit on saatu jalostettua: Ossi Autio

Comments are closed.