Ratamestareiden lausunto

Ratamestareiden lausunto, sarjat HD16-HD85

Kilpailut käydään samoissa maastoissa, joissa samaiset Rastipäivät kilpailtiin 2011. Silloisessa pitkän matkan maastossa käydään nyt kymmenen vuotta myöhemmin molempien päivien kisat.

Maasto on melko tasaista. 2011 miesten ja naisten sarjojen kilometrivauhdit olivat 6-7 min/km. Samanlaisiin vauhteihin päästään nytkin.

Kilpailumaasto on talousmetsää. Eri-ikäiset metsänhoidon jäljet näkyvät kartalla. Ratamestarit ovat valinneet rastipisteet siten, että vaikeakulkuisimmat alueet voidaan välttää.

Kartta on yhden kartoittajan, Arvo Paulinin käsialaa. Luotettavaa työtä. Kartta on selkeä luettava oli mittakaava sitten 1:15 000, 1:12 500, 1:10 000 tai 1:7 500

Lauantaina kilpaillaan keskimatkan ja pidennetyn keskimatkan kisat. Ratojen alussa kompassille löytyy käyttöä. Tasaisessa korpimetsässä on runsaasti tarkkoja rastipisteitä. Ratamestari on pyrkinyt tarjoamaan joka radalle myös rytmitystä. Tasapaksuja rastivälejä ei
keskimatkankaan tarvitse sisältää.

Sunnuntaina on vuorossa pitkät matkat. Radat risältävät reitinvalintaa ja rytmitystä. Jokaisen radan jokainen rastiväli on pyritty rakentamaan niin, että jokainen sarja saisi täyspainoisen kisan. Vanhimpien sarjoissa tämä on johtanut siihen, että ohjeajat tulevat ylittymään. Toivottavasti kukaan ei pahoita mieltään tästä vaan saa ’koko rahalle’ vastinetta.

Rasteja on maastossa runsaasti ja jotkut ovat lähekkäin toisiaan. Varsinkin lauantaina kilpailun loppupuolella on syytä olla tarkkana, että leimaa omalla rastillaan ja kiertää kaikki rastit. Rastivälit ovat
joissain sarjoissa lyhyitä ja radat sisältävät teräviä kulmia.

Hyvää kisaonnea toivottavat ratamestarit Arto Niemi ja Matti Liukkonen


Lasten radat Uudenmaan Rastipäivillä 8.-9.5.2021

Tämän vuoden Uudenmaan Rastipäivien kilpailumaasto on lasten osalta hieman haasteellinen. Maastossa on ajouria lukuun ottamatta vähän polkuja ja paikoin on kivikkoista, tiheää ja risukkoistakin. Toisaalta metsäautotiet ja hakkuiden reunat tuovat helpotusta reitinvalintoihin ja hyväkulkuisia männiköitä ja kuusikoitakin on. Maastonmuodot ovat selkeät eikä pienipiirteisyyttä ole paljonkaan.

Kartta on hyvälaatuinen ja viimeiset päivitykset on tehty juuri ennen kisaa. Käyrät, pistemäiset kohteet ja kasvillisuuskuviot ovat hyvin kohdallaan. Kartan vihreä väri on tiheää ja huono maapohja on todella sellaista. Kiviä on maastossa varsin paljon, kartassa ovat vielä kaikki 1,0 m korkuiset isommat kivet. Maastossa on varsin paljon metsäkoneiden vanhoja ajouria, mutta ne ovat kartassa ainoastaan kaikkein uusimpien, isoimpien ja selvimpien urien osalta. Osa on merkitty ohuella mustalla ajouran katkoviivamerkinnällä ja pienempi osa keltaisella aukkomerkinnällä. Käytetyn kartan mittakaava on 1:10 000, jolla kaikki lasten radat jäävät pieneen A5-kokoon mahtuvalle kartalle sopiviksi.

Kaikkien lasten kakkoslähtöjen ratojen pituudet ovat lyhyet ja suoritusajat nopeimpien osalta todennäköisesti ohjeiden alarajoilla. Metsäautoteihin tukeudutaan varsin paljon. Rastireittiratojen pituus on ilmoitettu nauhan kokonaispituutena, mutta eri tasoisia oikaisumahdollisuuksia on runsaasti. Kartassa näkymättömiä metsäkoneuria on käytetty varsin paljon nauhan kulkureittinä. Tukireitillä rastit eivät ole kaukana nauhasta, osa näkyykin siltä. Vanhempien lasten radat vaikeutuvat iän mukaan pikku hiljaa. Joitakin hankalampiakin tiheämmässä maastossa olevia rasteja on, mutta ne eivät ole yleensä kaukana tukikohteista. Rastit ovat selkeästi näkyvillä. Sunnuntaina pidemmillä radoilla on myös hieman reitinvalintaa. Kannattaa ottaa huomioon, että rasteja on todella lähekkäin toisiaan molempien päivien alkurastien osalta, mutta erityisesti sunnuntaina. Vastaavasti ratojen lopussa on paljon lähekkäisiä rasteja. Lähekkäiset rastit ovat kyllä keskenään erilaisia rastipisteitä. Tarkista silti aina rastin koodinumero, jotta leimaat oikealla rastilla! Sunnuntaina yksi rasti on kartalla erikoiskohde x, tämä kohde on paalujen päällä oleva mökki/maja.

Onnistuneita suunnistuselämyksiä kaikille nuorille tasapuolisesti!

Mika Loukkalahti

Comments are closed.