Kilpailuohjeet

UUDENMAAN RASTIPÄIVÄT 6.-7.5.2017

ALUSTAVAT KILPAILUOHJEET

(versio 4.5.2017, klo 10.00) Lopulliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla.

Kilpailussa noudatetaan SSL:n kilpailusääntöjä ja näitä järjestäjän ohjeita.

Opastus ja paikoitus

Opastus 6.5.2017 klo 8.00 alkaen tieltä 25 (Hanko-Hyvinkää) noin 6 km valtatie 3:n ja 25:n risteyksestä Hangon suuntaan. Ajoaika opastuksesta pysäköintiin noin 5 min. Pysäköinti kilpailukeskuksessa. Pysäköintimaksu 2 euroa/auto/päivä. Pysäköintimaksu peritään matkalla pysäköintialueelle, joten varaa tasaraha valmiiksi. Jos varsinaisella pysäköintipaikalla ei riitä tilaa kaikille autoille, loput autot ohjataan tienvarsipysäköintiin noin yhden kilometrin päähän kilpailukeskuksesta. Tienvarsipysäköinnistä ei peritä pysäköintimaksua.

Kilpailukeskus ja info

Kilpailukeskuksen osoite on Hangonväylä 200, Rajamäki, Nurmijärvi. Kilpailukeskus on entisen tiilitehtaan alue. Yöpyminen kilpailukeskuksessa on kielletty. Info avataan lauantaina klo 10.00 ja sunnuntaina klo 9.00. Maksamatta olevat osanottomaksut ja Emit-vuokrat tulee maksaa infoon ennen lähtöön menemistä. Kuntosuunnistukseen ja lasten Rastiralliin ilmoittaudutaan infossa.

Sarjat, lähtöpaikat ja ratapituudet

Sarja Lauantai Sunnuntai Sarja Lauantai Sunnuntai
Lähtö Km Lähtö Km Lähtö Km Lähtö Km
H21A 1 5,9 1 13,2 D21A 1 4,6 1 8,6
H21AL 1 3,5 1 8,2 D21AL 1 2,7 1 5,5
H35 1 5,5 1 10,1 D35 1 3,9 1 7,0
H40 1 5,0 1 9,3 D40 1 3,5 1 7,0
H45 1 4,6 1 8,6 D45 1 3,2 1 6,2
H50 1 3,8 1 8,2 D50 1 2,7 1 5,6
H55 1 3,4 1 8,2 D55 1 2,4 1 5,6
H60 1 3,1 1 7,7 D60 1 2,3 1 5,0
H65 1 3,0 1 7,1 D65 1 2,4 1 4,2
H70 1 2,4 1 5,5 D70 1 1,6 1 4,2
H75 1 2,2 1 5,0 D75 1 1,6 1 3,0
H80 1 1,6 1 4,2 D80 1 1,6 1 3,0
H85 1 1,6 1 3,0 D20 1 3,2 1 6,2
H20 1 4,6 1 10,1 D18 1 2,7 1 6,2
H18 1 3,8 1 8,6 D16 1 2,4 1 5,6
H16 1 3,4 1 7,0 D14 2 3,6 2 3,9
H14 2 3,6 2 3,9 D13 2 3,2 2 3,2
H13 2 3,2 2 3,2 D12 2 2,4 2 2,8
H12 2 2,4 2 2,8 D12TR 2 1,9 2 2,0
H12TR 2 1,9 2 2,0 D10 2 2,2 2 2,4
H10 2 2,2 2 2,4 D10RR 2 2,8 2 2,9
H10RR 2 2,8 2 2,9 D10RRS 2 2,8 2 2,9
H10RRS 2 2,8 2 2,9 D9RR 2 2,8 2 2,9
H9RR 2 2,8 2 2,9
Kunto A 3 6,6 3 7,1
Kunto B 3 5,0 3 5,2
Kunto C 3 2,9 3 3,2

Kilpailumaasto

Sarjoissa H/D 16 vanhemmat lauantain keskimatkan maasto Partionummella on loivapiirteistä harjumaastoa. Näkyvyys on vanhassa männikössä mainio, nuoremmissa taimikoissa ei niin hyvä. Maastopohja kauttaaltaan nopea tai erittäin nopea.

Sarjoissa H/D 16 vanhemmat sunnuntain pitkän matkan maasto Solttilannummella on melko tasaista, pisimmillä radoilla tarjotaan pari nousuakin. Näkyvyys on kauttaaltaan hyvä, tiheiköitä ei juurikaan ole. Ratojen loppupuolella ylitetään suo, joka tuo omat mausteensa ratoihin. Lasten radat suunnistavat tässä maastossa jo lauantaina.

Sunnuntaina lasten radat suunnistetaan Käpylännummen maastossa, joka on myös tasaista mäntykangasmaastoa, jossa ainoa suurempi korkeusero on harjualueen länsireunan rinne, jossa korkeusero on noin 20 metriä. Sunnuntaina kuljetaan sekä lasten sarjojen lähtöön että lasten kilpailusuorituksen aikana valtatie 25:n alittavasta kapeasta tunnelista. Muistakaa kulkea tunnelissa opastuksen mukaista kaistaa ja varoa muita tunnelissa kulkevia.

Kilpailukartta

Tulostekartta, mittakaava 1:10 000 sarjoissa H/D55 ja nuoremmat ja 1:7500 sarjoissa H/D60 ja vanhemmat, käyräväli 2,5 m. Karttojen ajantasaistuksen on tehnyt syksyn 2016 ja kevään 2017 kunkin alueen alkuperäinen kartoittaja. Partionummen kartan kartoittaja on Martti Inkinen. Herunen-Solttilanummi-kartan kartoittajana ovat eteläosassa Arvo Paulin, keskiosassa Jarmo Pikkarainen ja pohjoisosassa Janne Seppälä. Käpylännummen kartan kartoittaja on Arvo Paulin. Tulostuspaikkana on Nurmiprint Oy. Kartat on tulostettu säänkestävälle Pretex 120 -materiaalille, joten kartat eivät ole muovikoteloissa.

Kartan koko on lasten TR- ja RR-radoilla A5. Lauantaina kartan koko on kaikilla muilla sarjoilla A4. Sunnuntaina kartan koko on muissa lasten sarjoissa (H/D10-14) ja sarjassa D21AL A4 ja muissa sarjoissa A3. Kartat ovat nähtävissä lähtökarsinassa. Kilpailualueen vanhat suunnistuskartat ovat nähtävissä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Infossa on myynnissä Rajamäen Rykmentin suunnistuskarttoja, kilpailun jälkeen myös Uudenmaan Rastipäivien karttoja.

Kielletyt alueet

Pihamaat ja kartalle pisterasterilla merkityt pellot, valtatie 25 sekä erikseen kielletyn alueen merkillä merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita.

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Rastilla esillä oleva koodi on rastin koodi (näytöllinen Emit-kortti saattaa näyttää muun numeron kuin rastin koodin). Emit-kortin toiminnan voi tarkistaa opaspaalulla mallirastin luona olevalla 0-leimasimella.

Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman Emit-kilpailukorttinsa numeron. Emit-numeron korjaus tehdään infossa. Emit-korttimuutoksista peritään 2 euroa. SSL:n lajisääntöjen mukaisesti ”suoritus hylätään, kun kilpailija on käyttänyt muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia” (kohta 11.518).

Emit-numeron ilmoittamatta jättäneiden tulee vuokrata infosta Emit-kortti, josta peritään vuokraa 3 euroa/päivä. Lainatut Emit-kortit palautetaan infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 60 euron maksu.

Rastireittisarjojen mallirasti on lähdössä.

Juomapiste

Sunnuntaina maastossa on juomapiste, joka on merkitty karttoihin. Juomapisteellä on tarjolla vettä. Juomapisteen paikka on suunniteltu siten, että se palvelee ensisijaisesti sarjoja H21A, H21AL, H16-H20, H35-H70, D21A, D18-D20 ja D35-D55.

Lähtö ja lähtöluettelot

Kilpailussa on molempina päivinä kolme lähtöä. Viitoitukset lähtöihin alkavat opaspaalulta. Lauantaina lähtöviitoitukset on viitoitettu lähtöön 1 ja 3 kelta-punaisilla Start-muovinauhoilla ja lähtöön 2 kelta-mustilla Isover-muovinauhoilla. Lauantaina matka lähtö 1:een 2,0 km ja lähtö 2:een 1,2 km ja lähtö 3:een 1,9 km.

Sunnuntaina lähtöviitoitukset on viitoitettu lähtöön 1 ja 3 kelta-mustilla Isover-muovinauhoilla ja lähtöön 2 kelta-punaisilla Start-muovinauhoilla. Sunnuntaina matka lähtö 1:een 1,2 km, lähtö 2:een 0,7 km ja 3:een 0,6 km. Lähtö 3 (kuntosuunnistus) on lähtö 1:n viitoituksen varrella molempina päivinä, mutta lähtö 2 on molempina päivinä eri suunnassa kuin lähtö 1.

Kaikki lähtöviitoitukset kulkevat samaa reittiä vain opaspaalulta valtatie 25:n alikulkutunnelille saakka. Viitoitukset kulkevat pääosin ulkoilu- ja metsäteitä pitkin. Lauantaina matkalla lähtöihin 1 ja 3 sekä sunnuntaina matkalla lähtöön 2 valtatie 25 tulee alittaa alikulkutunnelia pitkin. Valtatie 25:n yli ei saa mennä. Lähdössä 1 on WC lauantaina. Varustekuljetusta lähdöistä maaliin ei ole, mutta lähtö 1 on lauantaina lähtö 1:n sarjojen maalin läheisyydessä ja sinne voi jättää varusteita (ei valvontaa eikä säänsuojaa) ja kuntosuunnistajat voivat jättää myös varusteitaan kuntosuunnistuksen lähtöön, koska kuntosuunnistuksen maali on kumpanakin päivänä samassa paikassa kuntosuunnistuksen lähdön kanssa.

Ensimmäinen lähtö on lauantaina klo 11.00 ja sunnuntaina klo 10.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailun Internet-sivuilla (rajamaenrykmentti.fi/rastipaivat2017), tulostaululla ja lähtöpaikoilla.

Kilpailunumerot

Kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. Kilpailunumerot ovat saatavissa kilpailukeskuksessa Infon läheisyydessä. Sama numero on käytössä molempina päivinä. Omat hakaneulat. Kilpailunumerot kerätään pois leimantarkistuksen yhteydessä. Jos kilpailet vain lauantaina, palauta numero jo lauantaina. Jos et muista palauttaa numeroa kilpailupaikalla, lähetä numero osoitteeseen: Rajamäen Rykmentti, Ari Enroth, Metsomäentie 14, 01260 Vantaa.

Emit‑tarkistuslipukkeet ja rastinmääritteet

Emit-tarkistuslipukkeet ja irralliset rastinmääritteet ovat saatavana lähtöpaikoilta. Lähtöpaikalta jokainen kilpailija ottaa itse Emit-kortin tarkistuslipukkeen ja rastinmääritteen. Rastinmääritteiden kiinnitystarvikkeita tai suojuksia ei ole. Lisäksi rastinmääritteet on painettu karttoihin lukuunottamatta sunnuntain sarjaa H60, jonka karttaan rastinmääritteet eivät valitettavasti mahtuneet.

Lähdön 1 toiminta

  • 4 min ennen lähtöä: kutsu lähtökarsinaan ja kilpailunumeron tarkistus
  • 3 min ennen lähtöä: Emit-kortin nollaus. Emit-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla
  • 2 min ennen lähtöä: mallikartta nähtävillä
  • 1 min ennen lähtöä: siirtyminen karttasangoille oman karttansa viereen
  • Lähtöhetki: kilpailija saa ottaa kartan käteensä

K-piste on merkitty rastilipulla ja sille on lauantaina noin 50 metrin pituinen viitoitus ja sunnuntaina noin 50 metrin pituinen viitoitus.

Kilpailija on ensisijaisesti itse vastuussa, että kilpailee ilmoitetulla Emit‑numerolla. Väärällä Emit-numerolla kilpaillut hylätään.

Lähdön 2 toiminta

Lähdön 2 K-piste on lähtöpaikalla.

Ohjausasema, 5 min ennen lähtöaikaa

Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa ja hän saa tutustua oikein päin suunnattuun mallikarttaan.  H/D9RR-, H/D10RR-, H/D10RRS-, H/D12TR- ja H/D10-ratojen mallikartoissa on ratapainatus. H/D12-, H/D13- ja H/D14-sarjojen suunnistajien mallikarttaan on merkitty radan K-piste.

  • 4 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin numeron ja lähtöajan tarkistus
  • 3 minuuttia ennen lähtöä Emit-kortin nollaus
  • 2 minuuttia ennen lähtöä opastaja antaa kartan RR- ja H/D10-sarjojen suunnistajille ja varmistaa kartan suuntauksen maaston mukaan, näyttää kartasta lähdön sijainnin, näyttää mallirastin, sekä näyttää viitoituksen alun. TR-suunnistaja tutustuu mallikarttaan, jossa on oma rata. H/D12-, H/D13- ja H/D14-sarjojen suunnistajat tutustuvat mallikarttaan, johon on merkitty radan K-piste.
  • 1 minuuttia ennen lähtöä, valmistautumisminuutti TR- ja muiden sarjojen suunnistajat saavat ottaa sarjansa mukaisen kartan ja tutustuvat rataan
  • Lähtö

TR-sarjojen lisäohjeet

TR-sarjojen rastit ovat tavallisia numerokoodirasteja. Viitoituksena on valkoinen muovinauha.

RR-sarjojen lisäohjeet

RR-radalla on 6 rastia, joilla on maastossa tunnukset RR1 – RR6. RR-mallirasti on nähtävillä opaspaalun vieressä. Viitoituksena on valkoinen muovinauha. Kilpailijaa ei hylätä puuttuvan tai väärän leimauksen vuoksi, vaan hän saa 10 minuutin lisäajan / virheellinen leimaus.

Rastiralli

Rastirallina voi suunnistaa rastireittiradan ja muita lasten ratoja kilpailusarjojen jälkeen. Lähdöt maastoon noin 15-60 minuuttia viimeisen lasten sarjan lähdön jälkeen. Ennakoitu lähtöaika lauantaina on klo 12.30-13.30 ja sunnuntaina klo 11.30-12.30. Ilmoittautuminen kilpailukeskuksen infoon. Osanottomaksu on 4 euroa/päivä. Rastirallin suunnistajilla on sama viimeinen rasti kuin kilpasarjoilla, mutta rastirallin suunnistajat eivät saa mennä kilpasuunnistuksen maaliin, vaan he menevät viimeisen rastin jälkeen Infoon, josta he saavat halutessaan väliajat.

Viimeinen rasti

Viimeisellä rastilla on lauantaina sarjoilla H/D9RR-H/D14 ja sunnuntaina kaikilla sarjoilla käytössä leimasimia rastikoodeilla 100 ja RR6. Kaikilla näillä leimasimilla leimaaminen hyväksytään. Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin kaikissa sarjoissa.

Maali

Maaliin saavutaan viitoitusta pitkin. Sarjoissa H/D16-85 on lauantaina käytössä kokoava viitoitus. Maalissa suoritetaan maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailija jatkaa leimantarkastukseen, jossa Emit-kortti luetaan. Leimantarkastuksen jälkeen on saatavissa A4-väliaikatuloste. Jos kilpailijan suorituksessa on epäselvyyttä, kilpailija siirretään sivuun ja epäselvyys selvitetään toimitsijan kanssa itkumuurilla.

Kilpailukarttoja ei kerätä pois maalissa. Kilpailukarttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka eivät ole vielä kilpailleet. Kilpailunumerot palautetaan leimantarkastuksen jälkeen. Vain lauantaina kilpailevia pyydetään palauttamaan numero jo lauantaina! Maali suljetaan molempina päivinä klo 15.00.

Lauantaina sarjojen H/D16-85 maali on maastossa n. 1,8 km päässä kilpailukeskuksesta lähdön läheisyydessä. Maaliin voi jättää varusteita (ei valvontaa eikä säänsuojaa). Näiden sarjojen kilpailijat saavat väliaikatulosteen kilpailukeskuksessa. Lauantaina muilla sarjoilla ja sunnuntaina kaikilla sarjoilla maali on kilpailukeskuksessa.

Kuntosuunnistuksen ja rastirallin maalijärjestelyt selviävät kuntosuunnistuksen ohjeista.

Keskeyttäneet

Keskeyttänyt kilpailija tulee maaliin ja leimaa maalilinjalla. Keskeyttänyt kilpailija ilmoittaa keskeyttämisestään Emit‑kortin tarkastuksessa.

Tulostaulu

Tulostaulu sijaitsee kilpailukeskuksessa.

Palkinnot

Palkinnot jaetaan sunnuntaina yhteistulosten perusteella. Palkintojen määrät selviävät tulostaululta ja infon lähellä olevalta palkintojenjakopaikalta. Normaali palkintojen jako suoritetaan H/D14- ja sitä nuoremmissa sarjoissa sekä ja sarjoissa H/D21A mahdollisimman pikaisesti kunkin sarjan tulosten selvittyä. Muut palkinnonsaajat hakevat palkintonsa palkintojenjakopaikalta tulosten selvittyä.

RR-sarjoissa palkitaan kaikki kilpailijat. Pelkästään lauantaina suunnistavat noutavat palkintonsa infosta kilpailusuorituksen jälkeen.

Kuntosuunnistus

Lauantaina lähdöt maastoon klo 11-13 ja sunnuntaina klo 10-12. Osanottomaksu 10 euroa/päivä + lainakorttia käyttävillä Emit-vuokra 2 euroa/päivä. Ilmoittautuminen kilpailukeskuksen infossa. Radat lauantaina A-rata 6,6 km, B-rata 5,0 km ja C-rata 2,9 km sekä sunnuntaina A-rata 7,1 km, B-rata 5,2 km ja C-rata 3,2 km. Kuntosuunnistuksen osanottajat saavat kartat infosta. Kuntosuunnistuksen rastinmääritteet on painettu karttoihin. Kuntosuunnistuksen karttaa ei saa näyttää sellaisille kilpailijoille, jotka eivät ole vielä kilpailleet. Kuntosuunnistuksen lähtö on molempina päivinä lähdössä 3 ja kuntosuunnistuksen maali ja leimantarkastus ovat kuntosuunnistuksen lähdön läheisyydessä. Kuntosuunnistuksen maali suljetaan lauantaina klo 15.00 ja sunnuntaina klo 14.00. Alle 14-vuotiaat voivat halutessaan suunnistaa kuntosuunnistuksen sijasta lasten ratoja rastirallisuunnistuksena (katso kohta rastiralli, rastirallin osanottomaksu 4 euroa/päivä).

Kisakahvio

Kisakahvio toimii kilpailukeskuksen teollisuushallissa. Kisakahviossa on tarjolla mm. grillimakkaraa, kahvia, teetä, mehua, sämpylöitä ja pullia. Omia erikoistuotteita löytyy laktoositonta ja gluteenitonta ruokavaliota noudattaville.

Muksula

Muksula on kilpailukeskuksen teollisuushallissa.

Ensiapu

Ensiapu sijaitsee kilpailukeskuksen teollisuushallissa.

WC

WC:t ovat tehdasalueen portin vieressä. Lisäksi lauantaina on WC lähtöjen 1 ja 3 läheisyydessä.

Pukeutumistilat ja pesu

Pukeutumis- ja pesupaikka on tehtaan piha-alueen koillisreunassa.

Päätoimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Ari Enroth, puh. 040 7009131
Pääratamestari (su H/D16 ja vanhemmat) Arto Niemi, puh. 0400 481102
Ratamestari (la H/D16 ja vanhemmat) Matti Liukkonen, puh. 050 3753102
Lasten ratojen ratamestari Riitta Karppinen, puh. 050 3657183
Valvoja Ossi Autio, HyRa, puh. 040 5250419
Tulospalvelun johtaja Timo Harju, puh. 044 5651983
Tiedottaja Riikka Haltia, puh 040 5515021
Ensiapu Päivi Varmavuo, puh. 0400 767023
Info ja löytötavarat Jaana Löfgren, 040 5287711

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja Risto Sirola, Keravan Urheilijat
Jäsen Heidi Salonen, Helsingin Suunnistajat
Jäsen Kasperi Launis, Raisu Lumous

Comments are closed.