Kilpailuohjeet

SM-PYÖRÄSUUNNISTUS, KESKIMATKA 8.8.2020

KILPAILUOHJEET

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä, erillisohjeita sekä järjestäjien antamia ohjeita.
– Kypärän käyttö on pakollista
– Oikominen karttaan merkittyjen kulku-urien ulkopuolella on kielletty
– Kilpailijan on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä ja toimitsijoiden ohjeita liikkuessaan muun liikenteen seassa yleisillä kulkuväylillä
– Kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta
– Kilpailijan on kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa
– Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa yleisten teiden ylityksissä ja valtatien 25:n alittavassa alikulkutunnelissa
– Kilpailijoiden tulee ottaa huomioon, että alueella liikkuu myös muita ulkoilijoita.

Opastus ja paikoitus

Opastus 8.8.2020 klo 11.00 alkaen Rajamäki-Röykkä-tieltä (Kiljavantie) noin 1 tai 2 km Rajamäeltä Röykän suuntaan riippuen pysäköintipaikasta. Pysäköinti pääosin kilpailukeskuksessa. Jos kilpailukeskuksen pysäköintitila ei riitä kaikille autoille, loput autot ohjataan noin 0,5 – 2 km:n päässä sijaitseville pysäköintipaikoille.

Kilpailukeskus ja info

Kilpailukeskus on Rajamäen Kehityksen majalla osoitteessa Kiljavantie 231, Nurmijärvi. Info palvelee klo 12-18. Maksamatta olevat osanottomaksut ja Emit-Tag-vuokrat tulee maksaa infoon ennen lähtöön menemistä. Kilpailunumerot jaetaan Infossa.

Kilpailumaasto

Kilpailussa suunnistetaan Nurmijärven Rajamäellä Käpylännummen ja Solttilannummen maastoissa. Valtatie 25 jakaa maastoon kahteen osaan. Ratojen alkuosa suunnistetaan Valtatie 25:n pohjoispuolella Solttilannummen maastossa ja loppuosa suunnistetaan valtatie 25:n eteläpuolella Käpylännummen maastossa. Kilpailun aikana valtatie 25 alitetaan kapeaa alikulkutunnelia pitkin.

Pääosa maastosta on tasaista mäntykangasmaastoa, jossa polut ovat pääosin hyviä ajettavia ja jossa poluilla on vain vähän juurakoita ja kivikoita. Suurimmat korkeuserot noin 25 metriä. Alueen runsaan ulkoilukäytön myötä alueella on paljon eritasoisia polkuja. Osa kartalla olevista poluista erottuu maastossa normaalia huonommin, mutta kun ne urat ovat hyviä ajettavia, ne on merkitty karttaan katkoviivalla, sillä pisteviivalla kuvaaminen olisi antanut väärät tiedon uran ajonopeudesta. Joissain kohdissa polku-urat haarautuvat lyhyen matkan ajaksi kahdeksi tai useammaksi polku-uraksi. Näitä kohtia on erityisesti kilpailumaaston koilliskulmassa olevalla osittain metsittyneellä soranottoalueella, joissa rinteessä alas tulevat urat haarautuvat useammaksi lähellä toisiaan olevaksi uraksi. Näissä kohdissa ei ole pystytty kuvaamaan kartalle kaikkia uran haaroja, mutta kilpailija voi itse valita haluamansa uran haaran, vaikka muuten kilpailussa saa käyttää vain kartalla olevia uria.

Kilpailukartta

Pyöräsuunnistuksen A4-kokoiset tulostekartat Käpylännummi ja Solttilannummi, mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Tulostuspaikkana on Nurmiprint Oy. H21-sarjassa 2 kartanvaihtoa ja muissa 1 kartanvaihto. Nämä kartat (2 tai 3 kpl/kilpailija) annetaan kilpailijalle lähdössä yhteen nidottuna. Rastikoodit on merkitty karttaan rastinumeron perään.

Kartta on selkeälukuinen, mutta muutamissa kohdissa uraverkosto on niin tiheä, että pyöräsuunnistuksen uramerkeillä tiheän uraverkoston kohdat ovat vaikealukuisia ja kartan pitämiseksi selkeälukuisempana lähellä toisiaan kulkevia polun haaroja ei ole kuvattu erikseen. Lyhyimmät yhdysurat on pääosin piirretty katkoviivan sijasta yhtenäisellä viivalla. Normaalia huonommin maastossa näkyvissä urien risteyksissä urien päitä ei ole piirretty yhteen, vaan siihen kohtaan on jätetty pieni väli.

Käpylännummen kartalla metsätraktoriurat on kuvattu kapealla pisteuralla, sillä leveällä uramerkillä ne olisivat peittäneet alleen liikaa alueen polkuja, jotka ovat kuitenkin parempia ajettavia kuin metsätraktoriurat. Pienellä alueella kartasta on jätetty pois sellaiset metsätraktoriurat, joita maanomistaja ei halunnut käytettävän kulku-urana, jotta kyseisessä kohdassa ei tarvinnut merkitä karttaan metsätraktoriurien lisäksi kielletyn alueen merkkiä. Näillä ratkaisuilla kartta selkeälukuisempi ja alueella kulkeva ulkoilutie erottuu paremmin. Suurelle osalle alueen keskeisestä ulkoilutiestä on levitetty kuoriketta tai pehmeää hiekkaa, jotka hidastavat ulkoilureitillä ajamista sen verran, että niissä kohdissa ulkoilutie on merkitty karttaan pitkällä katkoviivalla. Esteen merkillä on kuvattu teillä olevia puomeja ja poluilla kulkua hidastavia polun päällä olevia puun runkoja. Jos puun runko ei aiheuta merkittävää hidastusta ajamiseen, sitä ei ole merkitty karttaan.

Kilpailualueen vanhat suunnistuskartat ovat nähtävissä kisasivuilla ja kilpailukeskuksen ilmoitustaululla. Kilpailumaaston pohjoisosasta osa on ollut mukana Hyvinkään Rastin pyöräsuunnistuskartalla ja muusta osasta kilpailumaastoa ei ole aiemmin tehty pyöräsuunnistuskarttaa.

Kielletyt alueet ja oikomiskielto

Pihamaat ja kartalle kielletyn alueen merkillä ja kielletyn reitin merkillä merkityt alueet ovat kiellettyjä alueita ja lisäksi oikominen karttaan merkittyjen urien ulkopuolella on kiellettyä. Järjestäjät valvovat tämän oikomiskiellon noudattamista.

Jotta tähän hyväkulkuiseen maastoon ei syntyisi tämän kilpailun takia lisäuria ja jotta voimme suojella kasvillisuutta urien ulkopuolisella alueella, tässä kilpailussa on käytössä maanomistajien asettamien ehtojen mukaisesti oikomiskielto. Kilpailussa saa kulkea vain teitä, polkuja ja muita kilpailukarttaan merkittyjä uria pitkin. Joissakin kohdissa polku-urat jakaantuvat useampaan toistensa vieressä kulkevaan uraan ja risteysalueella useampaan lähellä toisiaan olevaan polun haaraan. Näitä jokaista polun haaraa ei ole mahtunut kuvaamaan kartalle, mutta näitä kartalle yhtenä urana piirretyn uran haarautuvia uran osia saa käyttää, mutta esimerkiksi risteyksiin ei saa itse tehdä uusia oikouria.

Noudattakaa tätä oikomiskieltoa näiden maastojen osalta myös kilpailujen jälkeen tehtävissä pyöräsuunnistusharjoituksissa, jotta saamme myös jatkossa luvat käyttää tätä maastoa pyöräsuunnistuksessa.

Sarjat ja ratapituudet

Sarja	Matka linnun-	Matka kulku-	Sarja	Matka linnun-	Matka kulku-
	tietä		uraa pitkin		tietä		uraa pitkin
H21	14,7		19,5		D21	11,4		14,8
H20	11,4		14,8		D20	8,7		11,3
H17	11,4		14,8		D17	8,7		11,3
H15	7,1		9,5		D15	6,1		7,6
H35	10,1		13,0		D35	8,0		10,5
H40	10,1		13,0		D40	7,1		9,5
H45	10,1		13,0		D45	7,1		9,5
H50	8,9		11,6		D50	5,8		7,2
H55	8,9		11,6		D55	5,8		7,2
H60	8,0		10,5		D60	5,4		7,0
H65	7,1		9,5		D65	5,4		7,0
H70	6,1		7,6		D70	5,4		7,0
H75	5,4		7,0		D75	----		----
H80	4,8		6,2		D80	----		----

Rastit, leimausjärjestelmä ja EmiTag-kortit

Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Rasteilla on rastilippu ja EmiTag-leimasinlaite. Rastin rastikoodi on näkyvissä EmiTag-leimasinlaitteessa. Rastit on sijoitettu ajouran vieraan ja ovat leimattavissa vauhdista. EmiTag-leimasinlaite on sijoitettu puuhun tai tolppaan. Rastilippu on leimasinlaitteen alapuolella.

EmiTag-kortin toiminnan voi tarkistaa mallirastin luona olevalla leimasimella. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman EmiTag-kilpailukorttinsa numeron. EmiTag-numeron korjaus tehdään infossa. EmiTag-korttimuutoksista peritään 5 euroa. SSL:n lajisääntöjen mukaisesti ”suoritus hylätään, kun kilpailija on käyttänyt muuta kuin järjestäjälle ilmoitettua elektronista kilpailukorttia” (kohta 11.518).

EmiTag-numeron ilmoittamatta jättäneille järjestäjä varaa EmiTag-vuokrakortin, jonka saa noutaa infosta ja josta peritään vuokraa 8 euroa. Varaa tasaraha EmiTag-korttivuokran käteismaksua varten, jotta maksut saadaan hoidettua nopeasti. Infossa on vain yksi maksupäätelaite. Lainatut Emit-kortit palautetaan kilpailun jälkeen infoon. Palauttamatta jätetystä EmiTag-kortista peritään 90 euron maksu.

Kilpailunumerot

Pyörän ohjaustankoon kiinnitettäviä kilpailunumeroita käytetään kaikissa sarjoissa. Kilpailunumerot ja kiinnitystarvikkeet ovat noudettavissa infosta. Kilpailunumerot kerätään pois leimantarkistuksen yhteydessä. Kadonneesta tai palauttamattomasta kilpailunumerosta veloitetaan 20 euroa. Palauttamattoman numeron voi lähettää postitse osoitteeseen: Rajamäen Rykmentti, Ari Enroth, Metsomäentie 14, 01260 Vantaa.

Lähtö ja lähtöluettelot

Kilpailussa on yksi lähtöpaikka, johon matkaa noin 5 km. Infossa on jaossa opaskarttoja lähtöön kulkemiseen. Tässä kartassa on sekä opaskartta lähtöön kulkemiseen (mittakaava 1:12 500) että harjoitusmaastokartta (mittakaava 1:10 000). Lähtöön tulee kulkea tämän kartan mukaista reittiä pitkin siten, että lähtöön menevältä reitiltä saa poiketa ennen lähtöpaikkaa on olevalle verryttelymaastoalueelle, jossa on kaksi harjoitusrastia. Lähtöön kulkeva reitti kulkee päällystettyä pyörätietä pitkin. Järjestäjä kuljettaa lähtöön jätettyjä varusteita lähdöstä kilpailukeskukseen.

Ensimmäinen lähtö on klo 14.00. Lähtöluettelot ovat nähtävissä kilpailun Internet-sivuilla (https://rajamaenrykmentti.fi/kilpailut1/pyorasuunnistuksen-sm-keskimatka-2020/), tulostaululla ja lähtöpaikoilla.

Lähdön toiminta

• 4 min ennen lähtöä: kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan. Kilpailijan tulee käyttää kypärää.
• 3 min ennen lähtöä: EmiTag-kortin nollaus. EmiTag-kortin nollaus on kilpailijan vastuulla
• 2 min ennen lähtöä: kilpailija voi tutustua mallikarttaan
• 1 min ennen lähtöä: kilpailija saa ottaa kilpailukarttansa ja tarkistaa, että saa oikeat kartat (oikea sarja ja 2 tai 3 kpl)
• Lähtöhetki: lähtö tapahtuu lähtökellon äänimerkistä

K-piste on merkitty rastilipulla. Lähdöstä K-pisteelle on noin 120 metrin pituinen viitoitus. Tätä viitoitusta lähdöstä K-pisteelle ei ole merkitty kilpailukarttoihin. Matkalla lähdöstä K-pisteelle on jyrkkä nousu.

Maali

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Aika otetaan maalilinjan ylityksestä. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy järjestäjien ohjeiden mukaisesti leimantarkistukseen, jossa EmiTag-kortti luetaan. Jos kilpailijan suorituksessa on epäselvyyttä, kilpailija siirretään sivuun ja epäselvyys selvitetään toimitsijan kanssa itkumuurilla. Älä kulje maalinlinjan läheisyydessä EmiTag-kortin kanssa muulloin kuin maaliin tulossa, jotta näistä kulkemisista ei kirjaudu tulospalveluun vääriä maaliintulotietoja. Maali suljetaan klo 18.00. Kilpailukartat kerätään maalissa kaikilta viimeisen kilpailijan lähtöaikaan saakka.

Keskeyttäneet

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa ja käyvät leimantarkistuksessa.

Tulokset

Tulokset julkistaan kisasivuilla ja tulostaululla, joka sijaitsee kilpailukeskuksessa Rajamäen Kehityksen majan seinässä ja tulokset julkistetaan kisasivuilla. Kilpailussa on online-väliaikaseuranta yhdeltä väliaikarastilta ja viimeiseltä rastilta.

Rikkomisilmoitus

Mahdollinen rikkomisilmoitus tulee jättää kilpailun johdolle viimeistään 10 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen kilpailija on tullut maaliin.

Palkinnot

SM-mitalit sijoille 1-3 ja sarjoissa H15-H21 ja D15-D21 lisäksi SM-plaketit sijoille 4-6. Lisäksi mitalisteille palkintoja leivät. Palkintojenjaon aikataulusta ilmoitetaan kuulutuksella. Palkinnot pyritään jakamaan ripeästi sarjoittain, kun kunkin sarjan tulokset ovat selvillä.

Kisakahvio

Kisakahvio toimii sisätiloissa Rajamäen Kehityksen majassa. Kisakahviossa on tarjolla mm. grillimakkaraa, kahvia, teetä, mehua, sämpylöitä ja pullia. Maksut käteisellä.

Ensiapu

Ensiapu sijaitsee kilpailukeskusalueella. Kiireellisessä hätätapauksessa soita 112.

WC

Naisten WC:t (2 kpl) ovat majarakennuksen pukuhuoneissa. Miesten WC:t (2 kpl) sijaitsevat majan eteläkulmassa (kulku ulkokautta).

Pukeutumistilat ja pesu

Naisten pukeutuminen ja pesu majan puku- ja pesutiloissa. Miesten pukeutumistilana majan kellarikerroksen kuntosali ja pihalla olevan vihreän rakennuksen pukuhuone. Miehille ei ole pesua kilpailukeskuksessa. Sääksin uimaranta on noin 1,5 kilometrin päässä kilpailukeskuksesta.

Pyörien pesu

Kilpailukeskuksessa ei ole pyörien pesumahdollisuutta.

Päätoimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Ari Enroth, puh. 040 7009131
Ratamestari Samuli Kyyrönen, puh. 040 8470173
Ratavalvoja Mika Rantala, Helsingin Suunnistajat, puh. 040 8412688
SSL:n valvoja, TA Tapani Koskela, puh. 040 8474478
Tulospalvelun johtaja Timo Harju, puh. 044 5651983
Tiedottaja Riikka Haltia, puh 040 5515021
Ensiapu Päivi Varmavuo, puh. 0400 767023
Info Pinja Koskinen, puh. 045 1279126

Tuomarineuvosto

Puheenjohtaja Heikki Saarinen, SOC
Jäsen Vesa Forsblom, LS-37
Jäsen Kirsi Hedman, Navi

Pyöräsuunnistuksen harjoittelumahdollisuuksia

1. Pyöräsuunnistuksen kesäharjoitus omatoimisena harjoituksena aikavälillä 16.6.-9.8.2020 Kiljanvannummi-Partionummi-maastossa SM-pyöräsuunnistusmaaston vieressä. Karttana Partionummen suunnistuskartta, mittakaava 1:10 000. Radat pyörällä ajettavaa reittiä pitkin mitattuna A-rata 17,5 km ja B-rata 8,7 km. Rasteilla siniset kuitunauhat. Karttamaksu 5 euroa/kartta. Karttatilaukset: ari.enroth(at)proagria.fi tai puh. 040 7009131.

2. Pyöräsuunnistus omatoimisena harjoituksena 4.-9.8.2020 Herusissa SM-pyöräsuunnistusmaaston vieressä. Karttana Hyvinkään Rastin Herunen-Noppo -alueen pyöräsuunnistuskartta, mittakaava 1:10 000. Radat linnuntietä pitkin mitattuna A-rata 9,8 km ja B-rata 5,0 km. Rasteilla normaalikokoiset rastiliput.

Harjoituskarttoja on myytävänä infossa. Hinta 5 euroa/kpl. Harjoituskarttojen ennakkotilaukset: ari.enroth(at)proagria.fi tai puh. 040 7009131.

Eritysohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

– Älä saavu kilpailupaikalle flunssa- tai tms. oireisena
– Ota kisakyydeissä huomioon virustilanteen vaatimat ohjeistukset, käytä kimppakyytejä vain, jos se on turvallista.
– Huolehdi turvaväleistä
– Pidä huoli huolellisesta käsihygieniasta

Comments are closed.