TIEDOTE PYÖRÄSUUNNISTUKSESTA 8.8.2020

kilpailumaaston rajaus

Rajamäen Rykmentti järjestää Rajamäen länsipuolella Käpylännummen ja Solttilannummen maastoissa pyöräsuunnistuksen SM-kilpailut lauantaina 8.8.2020 klo 14.00 – noin 17.30 välisenä aikana. Kilpailumaaston eteläreuna on Rajamäen Kehityksen majalla ja pohjoisreuna on Herustenjärvien tasolla ja alue on rajattu alla olevaan karttaotteeseen. Pyöräsuunnistuksessa rastit sijoitetaan polkujen ja muiden polkupyörällä ajokelpoisten kulku-urien varteen. Tässä kilpailussa on käytössä ns. oikomiskielto, joten kilpailijat saavat kulkea vain pyöräsuunnistuskarttaan merkittyjä teitä, polkuja ja muita kulku-uria pitkin. Pyydämme muita tässä maastossa liikkuvia varautumaan tähän kilpailuun ja varomaan kilpailijoita maastossa liikkuessaan. Toivomme muiden maastossa liikkuvien ajoittavan oman liikkumisensa tällä ajoittuvaksi lauantaina 8.8.2020 ennen klo 14:sta tai klo 17.30 jälkeen, jotta kilpailijoiden ja muiden maastossa liikkuvien kohtaamisia erityisesti kapeilla poluilla olisi vähemmän. Erityisesti toivomme muiden maastossa liikkuvien välttävän valtatie 25:n (Hanko-Hyvinkää -tien) alittavan ulkoilureitin alikulkutunnelin käyttöä tämän kilpailun aikana, sillä tässä pyöräsuunnistuskilpailussa kaikki kilpailijat alittavat Hanko-Hyvinkää-tien tätä ulkoilureitin alikulkutunnelia pitkin. Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailun kilpailukeskus on Rajamäen Kehityksen majalla ja Rajamäen Kehityksen majan pysäköintialue… Lue lisää