Uudenmaan Elorastit 2014 ovat takana, kilpailunjohtajan tiedote

Historian ensimmäiset ja ehkä ainutkertaiset Uudenmaan Elorastit ovat takana. On kokonaisarvioinnin paikka siitä, mitä aiottiin tehdä, miten tehtävät toteutuivat ja millaista palautetta saimme sekä mitä opittiin seuraavia kilpailuja, lähinnä ensi kevään Uudenmaan Rastipäiviä varten.

Tavoittelimme hyvää, ”hyvä+”, asiakkaiden odotuksia vastaavaa suunnistuskilpailua. Se edellytti vaativia ja kilpailun tasoa vastaavia ratoja, laadukasta karttaa, siistiä, tiivistä ja toimivaa sekä peruspalvelut sisältävää kilpailukeskusta maatalon pihapiirissä. Se edellytti kilpailujen tiivistä aikataulua, meidän järjestäjien palvelevaa asennetta ja asiakaslähtöistä yleisilmettä sekä kilpailun tasoa vastaavia palkintoja. Toiveena oli lisäksi se, että säiden haltijat olisivat meille suosiollisia. Näillä edellytyksillä tavoittelimme 600 -800 eri-ikäistä osanottajaa molempina päivinä. Sitouduimme noudattamaan luontoarvoja.

Näyttää siltä, että kaikki edellä mainitut keskeiset tavoitteet myös toteutuivat. Valmistelut tehtiin riittävän ajoissa ennen kilpailua. Suunnistuksen eri osa-alueita mittaavat radat odottivat yhteensä 641 määräaikaan ilmoittautunutta kilpailijaa sekä ensi kerran myös kuntosuunnistukseen osallistuvia, joita molempina päivinä ilmaantui runsaat 50. Koejuoksijat varmistivat molempien päivien aamuina sen, että rastit olivat paikoillaan ja kilpailutekniikka toimi. Kilpailijat lähettiin taipaleelle vain runsaan kahden tunnin aikana ja tulokset saatiin nopeasti ja oikeina sekä tulostaululle että nettiin. Ratamestareiden ja kilpailutekniikan yhteistoiminta ja osaaminen osoittivat jälleen korkeaa laatutasoa. Varmentava ajanotto takasi tulosten saannin mahdollisen sähkökatkon aikana.

Ratamestarit tekivät suuren työn myös lasten ratojen parissa. Lapset vaikuttivat ajoittaisesta sateesta huolimatta tyytyväisiltä kertoessaan tarinaansa siihen varatussa teltassa ja saadessaan osallistumispalkintonsa.

Pieni talkoojoukko rakensi kilpailukeskuksen jo torstai- iltana. Rakentamiseen käytettiin seuran omaa materiaalia, joka kuljetettiin Elg-yhtiön ja Vihersisustus Oy Luwasan käyttöömme luovuttamilla autoilla varastoilta kisapaikalle. Tilan isäntä Jouko Lankinen antoi traktorinsa perävaunuineen kuuluttamokäyttöön. Kahdeksan paikan WC-kontti vuokrattiin Lopen Jätehuollosta ja pari jääkaappia Astiavuokraus Oy Jubileelta. Keskuksesta saatiin tiivis ja toimiva. Sadekuurojen aikana rakennuksiin sijoitetut toimipisteet tulospalvelussa, ensiavussa ja ravintolassa olivat arvossaan. Kaikki toimipisteet saivat tarvitsemansa sähkön. Muksulan teltta alustoineen suojaisessa pellon reunassa tarjosi turvallisen leikkipaikan lapsille. Iltarastivaunu palveli mainiona info-pisteenä. Kolmen urheilukaupan sijainti oli otollinen asiakkaiden toripäivänä. Ensiavun asiakkaat lähes puuttuivat. Etsintäpartiota ei tarvittu.

Suunnistaja-asiakkaamme sekä omat toimitsijamme opastettiin turvallisesti parkkipaikoille, joita oli riittävästi. Ilkivaltaa ei esiintynyt. Kilpailukeskus ja sen rakenteet jätettiin rauhaan.

Jaoimme 44 eri sarjaan suhteellisen vähän eli noin 90 palkintoa, joiden lahjoittajia haluamme erityisesti kiittää.

Sunnuntaina saimme kutsuvieraaksemme vain tilan isännän ja yhden maanomistajaperheen. He kuulivat esityksen kilpailun yleisjärjestelyistä ja seurasivat kisaa aikuissarjojen lähdön ja viimeisen rastin tuntumassa. Suunnistajien ja maanomistajien välttämätön vuorovaikutus sai jatkoa. Kiitämme kaikkia noin runsasta kymmentä maanomistajaa ja oikeuksien haltijaa siitä, että saatoimme jälleen harrastaa upeaa lajiamme. Muistamme heitä myös kilpailukartalla.

Mika Kulmalan asiatunteva ja ajantasainen kuulutus tilanteeseen sopivan välimusiikin ohella nosti kisailmettä ja silmän pilkettä sekä helpotti keskittymistä omaan suoritukseen.

Kilpailujen purkaminen onnistui myös nopeasti ja tehokkaasti. Antero Varjosen tuliterä mönkijä helpotti materiaalin kokoamista merkittävästi. Alue jäi siistiin kuntoon, kun kilpailun johtajana poistuin paikalta ensimmäinen materiaalikuorma mukanani jo noin klo 15. Suunnistajat osasivat toimia jälleen esimerkillisesti. Joidenkin materiaalien nouto jäi seuraavaan päivään.

Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä selkeä johtopäätös, että järjestimme tavoitteiden mukaiset ja hyvin onnistuneet Uudenmaan Elorastit yhdessä. Kilpailun johtajana sain rauhallisena ja luottavaisena seurata järjestelyjen etenemistä ja toteutusta. Haluan kiittää teitä kaikkia hyvin tehdystä työstä kutakin omalla paikallaan. Tästä on hienoa jatkaa kohti ensi kevään rastipäiviä. Kiitoksen ansaitsee myös yhteistyöhenkinen valvojamme Hiidenkiertäjien Matti Viirto.

Mitä oppia tulevaa varten sitten saimme? Päällimmäisenä tuli itselleni mieleen kolme asiaa. Ensiksi jokaisella toimialuevastaavalla tulee olla nimetty sijainen esimerkiksi sairaustapauksen tai jonkin muun syyn vuoksi. Myönnettäköön, että näytin kilpailunjohtajana ja oto kilpailukeskuspäällikkönä huonoa esimerkkiä. Minulla ei ollut nimettyä sijaista. Toimialueet sopivat itsenäisesti oman henkilöstönsä ja etsivät sijaiset puuttuvien sijaan.

Toiseksi on kartoitettava kunkin toimialueen uhkakuvat ja mietittävä, miten niihin vastataan. Esimerkkinä mainitsen parkkialueen, sen toimivuuden sateella ja ajoramppien liejuuntuessa. Mahdolliset hiekan tai purunsaantipaikat sekä hinausapu on sovittava ennakkoon. Kokonaisuutena sisään ja ulosajot sujuivat kuitenkin mainiosti auringon kuivattavassa vaikutuksessa.

Kolmanneksi eri sarjojen lähtökaaviot on laadittava huolellisesti ja aikataulullisesti tarkoituksenmukaiseksi sekä mahdollisimman lyhyeksi. Tässä onnistuttiin hyvin, mutta jatkossa vanhimmat veteraanit tulee lähettää taipaleelle alkupäässä. Syysliukkaassa metsässä he ovat potentiaalisia avuntarvitsijoita, jota apua takana tulevat nuoremmat ovat ensimmäisenä antamassa järjestäjän ensiavun lisäksi.

Ensi kevään Uudenmaan Rastipäivien valmistelut alkavat syksyn kuluessa. Ensimmäisessä katselmuksessa puramme tarvittaessa vielä Elorastien käytäntöjä ja oppeja tarkemmin.

Vesa Tervo
Uudenmaan Elorastien kilpailun johtaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.